De Groene Amsterdammer

Sluiten

Bob moore

Het boek van Bob Moore, Victims and Survivors: The Nazi Persecution of the Jews in The Netherlands, waarvan de onlangs verschenen Nederlandse vertaling door Rob Hartmans in De Groene van 18 maart is besproken, was mijns inziens bij verschijning vorig jaar in Engeland reeds enigszins verouderd. Niet alleen hield hij, zoals ook Hartmans opmerkt, nog geen rekening met het eveneens vorig jaar verschenen boek van Nanda van der Zee, Om erger te voorkomen. Maar tevens zijn de problemen die hij behandelt vooral die welke in de achter ons liggende jaren in het middelpunt van de belangstelling hebben gestaan, zoals de beoordeling van de Joodsche Raad, en niet die van eind 1997, begin 1998. Dit treft te meer daar, naar mij ter ore kwam, binnenkort in Engeland een onveranderde herdruk zal verschijnen.

door Henriette Boas

Wachtwoord toesturen Problemen met inloggen?