De Groene Amsterdammer

Exclusief

De Groene Amsterdammer jaargang 2014 nummer 4647
Groene_jaartallen_groot2

Proloog - bij deze dubbeldikke special

Afscheid van een tevreden natie

door Xandra Schutte

Het is nauwelijks meer voor te stellen hoe tevreden Nederland eind jaren negentig was met zichzelf. vvd-leider Frits Bolkestein stelde dat een land zich gelukkig mag prijzen als de politiek saai is. De politieke tegenstellingen waren opgelost toen liberalen en sociaal-democraten in 1994 samen gingen regeren – het politieke debat beperkte zich hoofdzakelijk tot koopkrachtplaatjes, en die zagen er in de loop der jaren steeds florissanter uit. Het bestuur van het land was van ­degelijke snit; Nederland was ‘af’.

Lezen

Iedereen

ONDERZOEKSDOSSIER: OVERZICHTSPAGINA

Land van gas en kolen

Nuon

De Nederlandse overheid is niet echt geïnteresseerd in duurzame energie. Er wordt wel over gesproken en er worden streefcijfers gepresenteerd, maar in feite heeft het energiebeleid vooral geleid tot de inzet van meer kolen en meer gas. Hierdoor ontwikkelt Nederland zich tot dé fossiele energieleverancier van Noordwest-Europa.

In De Groene Amsterdammer leest u de energiegeschiedenis van een land dat hard op weg is om het meest fossiele van West-Europa te worden. 

Stukken in dit dossier

Nog een eeuw fossiel (hoofdartikel)
Kaders bij 'Nog een eeuw fossiel'
- Nederland wordt dé fossiele energieleverancier van Europa (persbericht)
Groene praatjes, fossiele daden (follow-up)

Bronnen & achtergronden

Nog een eeuw fossiel (geannoteerde versie)
Kaders bij 'Nog een eeuw fossiel' (geannoteerde versie)

Literatuurlijst bij 'Nog een eeuw fossiel'
Over het onderzoek

Over de Masterclass Onderzoeksjournalistiek

Ga naar groene.nl/masterclass voor meer informatie over de masterclass onderzoeksjournalistiek.


Beeld: Nuon Magnum-gascentrale in de Eemshaven. Courtesy Nuon.

Wachtwoord toesturen Problemen met inloggen?