De Groene Amsterdammer

Sluiten

Meerstemmigheid

Het hart is een eenzame jager van Carson McCullers is een machtig en rijk levenslied waarin het racistische Diepe Zuiden van Amerika meedogenloos én vol mededogen wordt geportretteerd.

door Graa Boomsma

Athaneum Boekhandel

Het hart is een eenzame jager

Vertaald door Molly van Gelder: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 367 blz., €24,50
Athenaeum Boekhandel

De twee beste schrijvers uit het Diepe Zuiden van Amerika in de jaren veertig lagen slecht bij de blanke bevolking. De Ku Klux Klan brandmerkte zowel William Faulkner als Carson McCullers (1917-1967) als ‘nigger lover’. De kkk beloofde McCullers dat haar ouderlijk huis in Columbus, Georgia in vlammen zou opgaan. Dat gebeurde niet, maar de doodsbedreigingen hielden niet op. Wie de rigoureuze rassenscheiding bestreed deugde niet. En dan te bedenken dat McCullers helemaal geen schrijver wilde worden maar concertpianist. Haar liefde voor klassieke muziek uitte ze door al vroeg pianoles te nemen, maar haar tere gestel hield een carrière tegen. In haar adolescentie werd ze getroffen door acute reuma, waarna haar gezondheid wankel bleef en ze maar voor het schrijverschap koos. Daar bleek ook muziek in te zitten. Alle romans van McCullers zijn klassiek geworden.

Het is wel te begrijpen dat de Zuidelijke racisten McCullers dood wilden hebben. Haar romandebuut The Heart Is a Lonely Hunter (juni 1940) bevat namelijk een meesterlijk portret van een zwarte arts, Dr. Coleman, die besmet is door het marxistisch virus en die zijn volk wil verheffen uit de slavernij. Zijn idealen botsen op de wrede werkelijkheid. Toch voegt zijn aandeel in de meerstemmige vertelling iets toe wat daarvoor in de Amerikaanse literatuur nagenoeg ontbrak: de opstandige en kritische stem van de zwarte, die geen slaaf of slachtoffer wil zijn van de blanke almacht. McCullers is altijd sterk geweest in het zich inleven in zwarte mensen: haar beschrijving van de zwarte huishoudster Berenice in The Member of the Wedding (1946) bijvoorbeeld is even verfijnd en ontroerend als die van de dromerige ‘tomboy’ Jamie.

Problemen met inloggen?