De Groene Amsterdammer

Exclusief

De Groene Amsterdammer jaargang 2016 nummer 48

Iedereen

Traumabestrijding

Onlangs verspreidde de Dienst Nazorg Koninklijke Landmacht een vragenlijst onder de jonge veteranen van Dutchbat. Hiermee wil het leger eventuele Srebrenica-trauma's detecteren en in de kiem smoren. De geenqueteerden moeten aangeven in welke mate ze last hebben van de volgende klachten:

door Rene Zwaap

1_Ik voelde me schuldig over vroegere gebeurtenissen 2_Ik voelde me in de steek gelaten 3_Ik had moeite mijn gevoelens te uiten 4_Ik probeerde gedachten aan vroegere gebeurtenissen te vermijden 5_Ik deed gevaarlijke dingen 6_Ik had geen behoefte aan seksualiteit 7_Ik had kleine ongelukjes 8_Ik kon mij van vroegere gebeurtenissen belangrijke aspecten niet meer herinneren 9Ik was prikkelbaar 10_Het was terecht dat anderen mij kwaad deden 11_Ik maakte mij bezorgd anderen overstuur te maken 12_Zaken die mij deden denken aan vroegere gebeurtenissen, riepen bij mij lichamelijke reacties op 13_Ik had het gevoel dat er in mij iets stuk was 14_Ik heb anderen kwaad gedaan 15_Kleine problemen brachten mij uit mijn evenwicht 16_Ik voelde me somber 17_Ik had moeite met doorslapen 18_Ik had akelige dromen 19_Als ik overstuur was, kwam ik slechts met moeite weer tot mijzelf 20_Ik had minder belangstelling voor belangrijke activiteiten 21_Ik wantrouwde anderen 22_Ik dacht erover een eind aan mijn leven te maken 23_Ik had terugkerende onaangename herinneringen 24_Ik had lichamelijke klachten 25_Niemand begreep mij 26_Ik had het gevoel alsof gebeurtenissen uit het verleden weer plaatsvonden 27_Ik had de neiging iemand iets te willen aandoen 28_Ik had het gevoel weinig toekomst te hebben 29_Ik had er moeite mee me te concentreren 30_Ik dacht aan wraak 31_Ik had het gevoel dat er geen hoop meer was 32_Ik was vergeetachtig 33_Ik had het gevoel overspoeld te worden 34_Ik was schrikachtig 35_Ik probeerde gevoelens over vroegere gebeurtenissen te vermijden 36_Ik had het gevoel in een droom te leven 37_Ik vermeed situaties die herinneringen aan vroegere gebeurtenissen konden oproepen 38_Ik had woede-uitbarstingen 39_Ik dacht dat wat mij overkomen was, goede redenen had 40_Ik had moeite met inslapen 41_Ik probeerde mijzelf te verwonden 42_Ik had het gevoel dat het er niet toe deed 43_Het kostte me moeite met dagelijkse situaties om te gaan 44_Ik handelde alsof gebeurtenissen uit het verleden weer plaatsvonden 45_Ik voelde mij boos 46_Ik voelde mij vervreemd van anderen 47_Ik had momenten waarvan ik me later afvroeg of ze echt gebeurd waren 48_Ik was waakzaam 49_Ik schaamde me over vroegere gebeurtenissen 50_Ik voelde mij los staan van anderen 52_Ik vond mijzelf onvoorzichtig

Wachtwoord toesturen Problemen met inloggen?