Onderzoek

De Groene Amsterdammer en onderzoeksjournalistiek

De onderzoeksartikelen in De Groene Amsterdammer geven zicht op de complexiteit van de werkelijkheid en combineren gedegen onderzoek met reflectie op de resultaten. Onze onderzoeken bieden nieuwe inzichten in structurele veranderingen in de Nederlandse maatschappij.

Het vertrouwen in de Nederlandse journalistiek is laag. Volgens het CBS heeft iets meer dan één derde van de Nederlandse burgers vertrouwen in de pers; alleen kerken scoren slechter (in het onderzoeksjaar 2014). We zien in het politieke en het publieke debat een steeds vrijere omgang met de feiten en de waarheid (met de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump als extreem voorbeeld). Dat gebrek aan vertrouwen en de feitenvrije politiek tasten het democratische debat aan, want een goed functionerende rechtsstaat begint met goed geïnformeerde burgers. Wij willen een extra bijdrage leveren aan het democratische debat – en aan herstel van vertrouwen in de pers – door nog meer te investeren in diepgravende journalistiek. Behalve intellectuele diepgang wil De Groene Amsterdammer ook journalistieke diepgang bieden.

Ondersteuning voor diepgravende journalistiek via Fonds 1877

Fonds 1877 van De Groene Amsterdammer is er voor journalistieke onderzoeksverhalen die nieuw terrein willen ontginnen en nieuwe inzichten willen bieden. Het gaat daarbij in de eerste plaats om verhalen die zich op Nederland richten, die een aspect van de Nederlandse politieke, economische of maatschappelijke werkelijkheid nauwgezet willen ontrafelen. Het zijn, kortom, verhalen met maatschappelijke urgentie. Het kunnen ‘harde’ onderzoeksjournalistieke verhalen zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van data-analyses en Wob-procedures, maar ook langdurige reportages (oftewel geschreven documentaires) en reconstructies van recente geschiedenis, waarvoor bijvoorbeeld archiefonderzoek wordt gedaan. In alle gevallen gaat het om journalistiek die de complexiteit van de werkelijkheid in zicht wil brengen, oog heeft voor nuance en onderzoek weet te combineren met reflectie daarop.

Dergelijke journalistiek is volgens Fonds 1877 essentieel voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar zij vraagt een buitengewone tijdsinvestering, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Het Fonds biedt daarom extra financiering voor grote journalistieke onderzoeken. Het betaalt niet, zoals in de journalistiek gebruikelijk is, per woord, maar vergoedt de tijd die in het onderzoek wordt gestoken. Lees verder

Investico – platform voor onderzoeksjournalistiek

Investico - platform voor onderzoeksjournalistiek (voorheen De onderzoeksredactie) is een onafhankelijk non-profit-platform voor grondig en structureel journalistiek onderzoek. Sinds de oprichting in 2014 richt de redactie zijn blik op geldstromen en machtsstructuren in Nederland. Door inzichtelijk te maken hoe het economische en politieke bestuur van Nederland werkt en eventuele misstanden op de publieke agenda te zetten, wil Investico bijdragen aan een gezond en geïnformeerd publiek debat.

De Groene Amsterdammer ondersteunt de organisatie volop. Veel verhalen van Investico verschijnen in De Groene. Op platform-investico.nl kunt u alle publicaties tot nu toe lezen.

Samenwerking vormt de kern van Investico. De redactie is ervan overtuigd dat klassieke, goed onderbouwde onderzoeksjournalistiek in onze complexe samenleving alleen nog maar bedreven kan worden door radicaal te vernieuwen. Er wordt gewerkt in teams met een multi-methodische onderzoeksaanpak – van netwerkanalyses, Wob-verzoeken, scraping en enquêtes tot klassieke gesprekken met hoofdrolspelers en de traditionele journalistieke reportage. Bovendien zoekt de redactie altijd de samenwerking op met andere media.

De basis van dit teamwerk wordt gelegd in de masterclasses van Investico. Daarin krijgen scherp geselecteerde jonge journalisten een opleiding als onderzoeksjournalist en leren zij gezamenlijk een groot onderzoeksproject uit te voeren, onderling de kwaliteit te bewaken en zich te specialiseren in zowel klassieke als nieuwe onderzoeksjournalistieke methoden. Lees verder

 Beeld: Michael Wolf / Courtesy Galerie Wouter van Leeuwen, zie het dossier Privacy op de werkvloer