De Groene Amsterdammer

Exclusief

De Groene Amsterdammer jaargang 2017 nummer 2

Trump

Iedereen

Beeldunie_00140593

Na Trump: Welvaart, democratie en liberalisme blijken los verkrijgbaar

Democraat in de smalste zin des woords

door Casper Thomas

De gedachte dat liberale democratie een stabiel, langdurig systeem is dat zich als een olievlek over de wereld zou verspreiden, is definitief op zijn retour. Dit ‘einde van de geschiedenis’, zoals begin jaren negentig voorspeld door Francis Fukuyama in zijn boek The End of History and the Last Man, heeft al met al een kwart eeuw geduurd. 

Lezen

Problemen met inloggen?