9

Jaargang 118, Nr. 9

In deze editie

Dichters&Denkers

Dichters & Denkers

Praatziekte taalcorpus in de snijzaal

De jury - Graa Boomsma, Yves van Kempen, Xandra Schutte, Jacques Vogelaar - koos ditmaal tot boek van de maand Fernando del Paso’s Palinurus van Mexico, uit het Spaans vertaald door Ton Ceelen en Margriet Muris, uitgeverij Ambo, twee delen, respectievelijk 342 en 339 pagina’s, f35,- elk.: De overige mededingers waren: Henk Propper, Een intiem slagveld (Prometheus, 223 blz., f29,90): Als de inzet groot is, kom je er niet zonder kleerscheuren vanaf in de literatuur. Propper legt in zijn essays over onder anderen Montaigne, Michaux, Yourcenar en Pavese prikkelende verbanden tussen schrijven, lezen en intens leven.: Susan Sontag, De vulkaanminnaar (vertaling Heleen ten Holt, uitgeverij Anthos, 432 blz., f49,50): Het turbulente Europa van rond 1800 is het decor, Napels en de Vesuvius het met lust en hartstocht te associeren brandpunt in deze roman als een fresco over passie en rouw.: Torgny Lindgren, De weg van de slang (vertaling Rita Tornqvist-Verschuur, De Bezige Bij, 116 blz., f29,50): De korte roman bevat een deerniswekkende geschiedenis over Zweedse arme luyden aan het einde van de negentiende eeuw. De verteltrant is subtiel: de weinig ontwikkelde verteller richt zijn in onhandige zinnen gestoken verhaal rechtstreeks tot God. Het resultaat is geladen en ontroerend. Alsof het in het Nederlands is geschreven - een groter compliment kun je de vertalers van deze kolossale Mexicaanse roman nauwelijks maken. Het moet werkelijk een heksentoer zijn geweest om voor alle taalgrappen en stilistische capriolen equivalenten te vinden en ook nog eens alle erudiete of pseudo-erudiete toespelingen op te sporen. De roman hoort tot die boeken die in zichzelf een hele bibliotheek verstouwen en in dit geval wordt niet alleen de hele wereldliteratuur aangehaald, tot getuige aangeroepen, geeerd of geplunderd, in de roman is ook nog eens een halve medische encyclopedie verwerkt.

Jacq Vogelaar, 2 maart 1994