40

Jaargang 119, Nr. 40

In deze editie

De internet- kruistocht

De Scientology-sekte is een kruistocht begonnen tegen Internet- gebruikers. Die mogen geen ‘bedrijfsgeheimen’ van de science-fiction-kerk openbaar maken. De strijd om de openbaarheid is begonnen. Nederlandse kamerleden en De Groene doen mee. Een lijst met alle deelnemende homepages is te vinden op http://www.iaehv.nl/users/paul/fishman/fishnet.html (The FishNet). Bronnen: Der Spiegel, 25 september 1995. L. Ron Hubbard, The Dissemination of Material (onderdeel van het Fishman Affidavit), Hof van Madrid, D/ Previas 2663/84, december 1994. Steven Fishman, Statement, 29 april 1994, in: Fishman Affidavit, Central District Court of California, Case no. 91-6426 HLH (Tx), 4 april 1994. Scarffs verklaring: Central District Court of California, Case No. CV 91 6426 HLH (Tx), 3 mei 1993. E-mail van Helena Kobrin aan mij, 29 september 1995. Alt.religion.scientology. VAN DE getuigenissen van Scientology-lid Gerry Scarff rijzen de haren je te berge. Scarff werd in 1993 onder ede verhoord over de Scientology-sekte, en vertelde uitgebreid over de handelwijze van de advocaten van Scientology, het kantoor Bowles & Moxon, zelf uiteraard ook Scientology-leden. Scarffs verklaring bestreek honderden pagina’s; vanwege de goede smaak volsta ik met de samenvatting van de verdediging, advocaat Berry: ‘In zijn getuigenis heeft Scarff verklaringen afgelegd over diverse misdadige en onrechtmatige activiteiten waartoe opdracht werd gegeven door advocaten van Bowles & Moxon, of waarover in hun aanwezigheid werd gesproken, zoals: bedreigingen met de dood; de Fair Game-doctrine van Scientology; plannen om de voorzitster en de advocaat van het Cult Awareness Network (een organisatie die informatie over sekten geeft - ks) te vermoorden; intimidatie van getuigen; instructies aan leden om zelfmoord te plegen; pogingen om onderzoek naar en rechtszaken tegen Scientology te verhinderen of anderszins te dwarsbomen, oneigenlijke rechtszaken aan te spannen, financiele zwendel te plegen, leugens en oplichting te begaan en vergelijkbare activiteiten.’

Karin Spaink, 4 oktober 1995

Dichters&Denkers

Dichters & Denkers

Valkuilen, valkuilen en misleidingen

De jury - Graa Boomsma, Yves van Kempen, Xandra Schutte en Marc Reugebrink - koos dit keer Georges Perecs Het leven een gebruiksaanwijzing als Boek van de Maand. De overige mededingers waren: Elias Canetti, Het pantheon van vergeten dingen (vertaling W. Hansen, Arbeiderspers, 173 blz., f36.90): ‘Je hebt een leger termieten nodig, die al je betrekkingen en gewoonten van binnenuit ondermijnen’, schrijft Canetti in dit laatste boek van zijn hand, waarin via anekdoten, herinneringen en aforismen zo'n leger op de eigen persoonlijkheid wordt losgelaten. Jocelyn Brooke, Het teken van een getrokken zwaard (vertaling Martha Heese, Coppens & Frenks 185 blz., f47,90): Surrealistische en paranoide roman vol ruimtelijke en temporele verrassingen die doen denken aan Hermans’ De donkere kamer van Damokles. Albert Camus, De eerste man (vertaling Jan Piet van der Sterre, Bezige Bij, 370 blz., f42,50): De onvoltooide laatste roman van Albert Camus die een autobiografie en een epos over Frans-Algerije had moeten worden, werd een zoektocht naar de vader, een hommage aan zijn moeder en onderwijzer en een loflied op zijn geboortegrond. Georges Perec, Het leven een gebruiksaanwijzing. Vertaald door Edu Borger, Arbeiderspers, 547 blz., f89,- ONS GEHEUGEN is zo ingericht dat treinen pas bestaansrecht hebben als ze ontsporen, vliegtuigen als ze gekaapt worden, auto’s als ze tegen bomen botsen, rivieren als ze overstromen en politici als ze frauderen. We slaan gebeurtenissen in ons geheugen op als ze buitengewoon zijn, als er een schandaal achter schuil gaat, een gevaar, een ontsporing, een ongeluk. Daardoor lijkt het of het leven zich pas openbaart in het spectaculaire: in revoluties, historische omwentelingen, natuurrampen of politieke schandalen.

Xandra Schutte, 4 oktober 1995