49

Jaargang 119, Nr. 49

In deze editie

Rusland onder de maffia (1)

Wat spookt er door het hoofd van de Russische burger wanneer hij volgende week het stemhokje binnenstapt? De maffia! Onderzoek wijst uit dat de criminele verloedering hun eerste kopzorg is. In het tweede deel van dit tweeluik zal vervolgens blijken dat de verstrengeling van criminaliteit en publieke moraal haar wortels heeft in de bolsjevistische era. De in dit artikel besproken enqueteresultaten komen van het Al-Rusland Centrum voor de Studie van Publieke Opinie, de Publieke Opinie Stichting en enkele kleinere onderzoeksbureaus, en werden besproken in Russische dagbladen als Sevodnija en Izvestija. AFGAAND OP RECENT in Rusland gehouden enquetes kampt een meerderheid van de Russen met een grote onvrede. De nieuwe democratische orde is bepaald niet aangeslagen bij de burgers. Een meerderheid geeft aan wantrouwig en ongeinteresseerd tegenover het nieuwe bestel te staan. Ongeveer vijftig procent zegt dat de westerse democratie botst met ‘de Russische tradities’, terwijl in een ander onderzoek de meerderheid van de ondervraagden te kennen geeft dat Rusland niet bij Europa hoort en dat het voor Rusland onmogelijk is het westerse voorbeeld te kopieren. De steun onder de bevolking voor de markteconomie neemt gestadig af en slechts twintig procent van de Russen wenst hun kinderen het ‘kapitalisme’ toe. Onderzoeker Jurij Levada meent op grond van de resultaten van deze en andere enquetes te kunnen concluderen dat de in Rusland opgekomen democratie slechts ‘symbolisch’ is: in plaats van de nieuwe orde actief te ondersteunen, aanvaarden de burgers slechts de uiterlijke kenmerken ervan.

Onno Hansen, 6 december 1995

Dichters&Denkers