28

Jaargang 120, Nr. 28

In deze editie

Dichters&Denkers

Dichters & Denkers

Het kwaad van een eigen haard

Nathaniel Hawthorne, Het huis met de zeven gevels. Vertaling Anton Haakman, Uitgeverij Meulenhoff, 352 blz., f55,- De jury - Graa Boomsma, Yves van Kempen, Marc Reugebrink en Xandra Schutte - koos deze keer Nathaniel Hawthornes Het huis met de zeven gevels tot boek van de maand. De andere mededingers waren: Birger Sellin, Ik deserteur van een braaf autistenras (uitg. Toth, 207 blz., f32,50). Dat de binnenwereld en de buitenwereld verbonden zijn door het schrijven, bewijst Birger Sellin. Uit een diepe put haalt hij zijn bevrijdende woorden dag na dag omhoog. Paul Claes, De zoon van de panter (uitg. De Bezige Bij, 118 blz., f24,90). Een apocriefe reconstructie van het Evangelie van de Twaalf, die het leven van hun Meester opnieuw in herinnering brengt. Een boek dat zijn charme vooral ontleent aan de vele verhalen die het oproept. Maria Nurowska, Spaanse ogen (uitg. De Geus, 270 blz., f34,90). De geschiedenis van de verhouding tussen een moeder en haar tijdens een verkrachting verwekte dochter. De dochter probeert het leven van haar moeder te herhalen; de moeder probeert haar kleinzoon voor een lot als dat van haar dochter te behoeden. JE ZOU KUNNEN zeggen dat de hoofdrol in Het leven een gebruiksaanwijzing, de vuistdikke roman van Georges Perec die vorig jaar in Nederlandse vertaling verscheen, wordt gespeeld door een huis. Natuurlijk, Georges Perec vertelt de levensgeschiedenis van tientallen personages, maar hij kan over al die schijnbaar willekeurige figuren verhalen omdat ze hetzelfde stukje grond delen.

Xandra Schutte, 10 juli 1996