9

Jaargang 121, Nr. 9

In deze editie

Dichters&Denkers

Dichters & Denkers

Stof zijt gij

De jury - bestaande uit Yves van Kempen, Marc Reugebrink, Barber van de Pol en Jacq Vogelaar - koos dit keer Graham Swifts Laatste ronde tot boek van de maand. De andere mededingers waren: Miroslav Krleza: Kinderjaren in Agram (1902-1903) (uitg. De Bezige Bij, 135 blz., 334,50). In deze roman beleeft Krleza zijn herinneringen aan de tijd rond de eeuwwisseling als een reeks droombeelden. Zie ook de bespreking op pagina 26-27 van deze Groene. Patrick Besson, De Familie Braban (uitg. De Bezige Bij, 319 blz., 344,90). Besson vertelt een komisch verhaal over de verwikkelingen in een Flodder-familie op zijn Frans. Hans Vlek, Hunnenhekel (uitg. Querido, 64 blz.,329,90). De nieuwe bundel van de dichter met het meeste taalvernuft van Nederland, rijk aan beelden en grappen. De titel Hunnenhekel behelst een satire op de barbariserende maatschappij. Graham Swift, Laatste ronde. Vertaald door Rein Verhoef, uitg. De Bezige Bij, 289 blz., 339,50 PAS BIJ TWEEDE lezing zie je hoe knap Graham Swift in zijn vorig jaar met de Booker Prize bekroonde roman Laatste ronde de informatie doseert. Hoe je in deze roman bij de eerste lezing al steeds bleef haken aan op zichzelf genomen onbeduidende zinnetjes die desalniettemin uiterst betekenisvol leken te zijn, maar die je nog niet (hoewel naar het einde van de roman toe natuurlijk toch steeds meer) thuis kon brengen: de opmerkingen, de blikken, de ogenschijnlijk plotselinge uitbarstingen compleet met handgemeen.

Marc Reugebrink, 26 februari 1997