41

Jaargang 123, Nr. 41

In deze editie

Dichters&Denkers

Rubriek

Het einde van het vrije woord

De zesmiljardste wereldburger werd afgelopen maandag door VN-secretaris Kofi Annan verwelkomd in Sarajevo. De kersverse boreling, geboren in een Bosnische familie uit Visoko, stond nog voordat zijn ouders een naam voor hem konden verzinnen aan de wieg van een grote controverse. Salman Rushdie was een van de vele schrijvers die in het kader van de festiviteiten gevraagd was een brief te schrijven aan de - toen nog onbekende - zesmiljardste wereldburger. Niet geheel in contradictio met zijn literaire thematiek besloot de schrijver van de Satanische verzen te waarschuwen voor de gevaren van religie. Dat ging het organiserend VN-comité te ver. Nadat Kofi Annan kennis had genomen van Rushdies schrijven, besloot hij zijn voorwoord in de bundel met brieven aan de nieuwe wereldburger in te trekken. Rushdies vermaning tegen de gevaren van religieuze verdwazing werden politiek incorrect geacht. Of daar meespeelde dat de zesmiljardste mens op aarde vanwege het reisprogramma van de VN-secretaris in het islamitische Bosnië zou moeten worden aangewezen, is vooralsnog niet bekend. De VN-secretaris toonde zich uiterst gegriefd en oordeelde dat Rushdie uit was op het kwetsen van een groot deel van de wereldbevolking. Het eerste signaal dat Rushdie nu ook in het Westen in het verdomhoekje gaat? Wordt Khomeiny’s fatwa nu gevolgd door een VN-resolutie en krijgt Rushdie straks een commando Australische blauwhelmen achter zich aan?

René Zwaap, 13 oktober 1999