45

Jaargang 123, Nr. 45

In deze editie

De spinoza-lens voor edward said

Op woensdag 24 november zal de Amerikaans-Palestijnse literatuurwetenschapper Edward Said worden onderscheiden met de eerste Spinoza-lens. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn omvangrijke oeuvre op het gebied van politiek en cultuur. Het juryrapport roemt Said ‘als een intellectueel die zijn onderzoek in de literatuurwetenschap publiekelijk in verband brengt met de grote ethische en politieke vraagstukken van onze tijd. (…) Said neemt hierdoor in de Verenigde Staten de uitzonderlijke plaats in van public intellectual: hij gebruikt zijn positie aan een van de grote, klassieke universiteiten niet om vanuit een ivoren toren “academische”, politieke correctheid uit te dragen, maar om een rol te spelen in de politieke meningsvorming van de postkoloniale wereldmacht.’ Said, zo besluit de jury, ‘kan gezien worden als een intellectueel die als weinig anderen het huidige tijdsgewricht belichaamt en van commentaar voorziet; een seculiere intellectueel uit de Arabische wereld die religieuze tolerantie bepleit op een moment dat grote groepen mensen kiezen voor fundamentalistisch conflict; een kritische onderzoeker van de wijze waarop de islam en de Arabische wereld in het Westen worden voorgesteld; een kenner van de grote westerse literaire, muzikale en filosofische traditie, die de effecten van deze traditie op de rest van de wereld kritisch analyseert; een balling te New York die het lot van het Palestijnse volk onder de aandacht van de Amerikaanse media brengt.’

10 november 1999

Dichters&Denkers