7 oktober
20:00

Woorden toen, woorden nu

Debat / De Nieuwe Liefde

Wil je weten hoe de maatschappij in de loop van de geschiedenis is veranderd? Ons taalgebruik verklapt alles.

Taal verandert en haar gebruikers veranderen mee. Het lexicon van de ene partij wordt na verloop van tijd gekaapt door de tegenstander. En woorden die vroeger onschuldig leken, zijn nu verbannen. Wil je weten hoe onze maatschappij in de loop van de geschiedenis is veranderd? Ons taalgebruik verklapt alles.

In februari 2019 publiceerde De Groene Amsterdammer een groot data-onderzoek over het taalgebruik in het politieke én publieke debat van de afgelopen decennia. Het onderzoek toonde aan dat de context waarin we bepaalde woorden gebruiken drastisch is veranderd. Zo wordt het woord ‘Islam’ tegenwoordig in één adem genoemd met ‘radicalisme’ en ‘terrorisme’, terwijl het enkele jaren terug vooral werd geassocieerd met ‘levensbeschouwing’ en ‘religie’.

Taal is macht en in de publieke en politieke arena bewapenen wij ons met woorden. Woorden die naar verloop van tijd van betekenis veranderen en een nieuwe context krijgen. Zo komt in de discussie over gender en geslacht de macht van taal sterk tot uitdrukking en is de context waarin het woord ‘feminisme’ de laatste vijftig jaar is gebruikt veel veranderd.

Hoe gebruiken we de woorden ‘feminisme’, ‘racisme’ en ‘klimaatverandering’ in de publieke en politieke arena? Hoe is dat gebruik veranderd en wat is het effect daarvan geweest? Vormt ons denken de taal, of vormt de taal ons denken?

Middels een tijdsanalyse van drie verschillende cases ontrafelen we hoe ons taalgebruik door de jaren heen is veranderd en welke maatschappelijke tendensen daaraan te koppelen zijn. Aan het woord zijn Jaap Tielbeke en Rasit Elibol van De Groene en Sal Hagen van de Universiteit van Amsterdam. Samen met een panel van taalwetenschappers en politiek analisten reflecteren zij op de bevindingen van hun laatste analyse.

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met De Groene Amsterdammer en de Maand van de Geschiedenis.

Let op! In de nieuwsbrief van 7 september staat per abuis dat het evenement op 7 september is, dat moet 7 oktober zijn.

Aanmelden