28 november
15:30

Oeconomia + idfa-talk door Diederik Baazil met Groene-columnist Dirk Bezemer

film en nagesprek / online

Dit jaar zullen er op het IDFA meer dan tweehonderd documentaires te zien zijn. Een aantal vertoningen wordt gevolgd door Talks met redacteuren van De Groene.

Oeconomia

Duitsland, 2020, Carmen Losmann, 90 min.
Gelaagde zoektocht naar de werking van ons kapitalistische systeem. Insiders uit de financiële sector worstelen met simpele vragen als: waar komt winst vandaan? En: hoe wordt geld geschapen? Inclusief enige veelzeggende geënsceneerde scènes.

Helder vertelde en strak vormgegeven inkijk in de machinekamer van ons kapitalistische systeem. Regisseur Carmen Losmann wil begrijpen hoe het komt dat de afgelopen decennia, parallel met de economische groei, de schulden zijn toegenomen en het verschil tussen arm en rijk is gegroeid. Haar pogingen om toegang te krijgen tot de financiële sector zijn onderdeel van de film.
Omdat mensen soms bij nader inzien niet of alleen anoniem wilden meewerken aan de film, worden sommige telefoongesprekken nagespeeld. Door andere financiële dienstverleners worden, om redenen van privacy of geheimhouding, vergaderingen of een gesprek met een klant over een hypotheekverstrekking gesimuleerd.
Enkele belangrijke insiders, zoals de hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, staan Losmann wel te woord, maar worstelen met het beantwoorden van vragen als “Waar komt winst vandaan?” en “Hoe wordt geld geschapen?” Met sterk vereenvoudigde diagrammen vat Losmann tussendoor steeds de kern samen. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt dat groei afhankelijk is van kredieten, maar kredieten worden alleen verstrekt bij een verwachte groei. De vraag daarbij is natuurlijk: is dit systeem houdbaar?

za 28 november, 15.30 online + Talk door Diederik Baazil met Groene-columnist Dirk Bezemer


Dit jaar zullen er op het IDFA tussen woensdag 18 november en zondag 6 december meer dan tweehonderd documentaires te zien zijn. Bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan nagesprekken met filmmakers, hoofdpersonen en andere experts. De voorstellingen vinden groten- deels online plaats, en in de theaters als de coronamaatregelen dat toelaten.
Dan geldt in ieder geval het maximum van dertig toeschouwers. De Groene/IDFA-dag gaat helaas vanwege de coronamaatregelen niet door. Wel heeft de redactie favoriete documentaires geselecteerd die gedurende het festival te zien zijn. Het volledige programma van deze Groene-favorieten kunt u hier vinden. Kaarten voor zowel het reguliere IDFA-programma als de Groene- favorieten kunnen vanaf donderdag 12 november via een MyIDFA- account besteld worden. Het is wel zaak om daar snel bij te zijn, want de online vertoningen hebben vaak een limiet van duizend kijkers.

Aanmelden