27 november
15:00

Inside the Red Brick Wall + talk door Margreet Fogteloo met de filmmakers

film en nagesprek / online

Dit jaar zullen er op het IDFA meer dan tweehonderd documentaires te zien zijn. Een aantal vertoningen wordt gevolgd door Talks met redacteuren van De Groene.

Hongkong, 2020, Hongkong Documentary Filmmakers, 88 min.

Onverhuld verslag van de studentenprotesten die in 2019 plaatsvonden op de polytechnische universiteit in Hongkong en met harde hand werden neergeslagen door de politie. Journalistieke registratie die voelt als een meeslepende actiefilm.

Hong Kong is in 2019 in de ban van demonstraties tegen de omstreden uitleveringswet. Ook op de polytechnische universiteit gaat een groep studenten op de bres voor vrijheid en democratie. Onderhandelingen met de politie verlopen chaotisch en agressief; via megafoons en beladen muzieknummers. De kleurige paraplu’s waarmee de jongeren zichzelf beschermen tegen het hardhandige politieoptreden benadrukken de aan overmoed grenzende bravoure van de groep.
Wat begint als een energieke strijd tegen de gevestigde orde, verandert in een ongelijk kat-en-muisspel wanneer de politie besluit om de universiteit te omsingelen. De rode bakstenen muren van het schoolgebouw veranderen in een gevangenisomheining. In de bijna twee weken die volgen, nemen angst en uitputting onder de honderden studenten toe – en daarmee de twijfel. Moeten ze volhouden of het gebouw verlaten, de gewapende politie tegemoet? Doordat de camera voortdurend boven op de ontwikkelingen en emoties zit, is het voor de kijker onmogelijk om geen onderdeel te worden van dit spel op leven en dood.

vr 27 november, 15.00 online + Talk door Margreet Fogteloo met de filmmakers


Dit jaar zullen er op het IDFA tussen woensdag 18 november en zondag 6 december meer dan tweehonderd documentaires te zien zijn. Bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan nagesprekken met filmmakers, hoofdpersonen en andere experts. De voorstellingen vinden groten- deels online plaats, en in de theaters als de coronamaatregelen dat toelaten.
Dan geldt in ieder geval het maximum van dertig toeschouwers. De Groene/IDFA-dag gaat helaas vanwege de coronamaatregelen niet door. Wel heeft de redactie favoriete documentaires geselecteerd die gedurende het festival te zien zijn. Het volledige programma van deze Groene-favorieten kunt u hier vinden. Kaarten voor zowel het reguliere IDFA-programma als de Groene- favorieten kunnen vanaf donderdag 12 november via een MyIDFA- account besteld worden. Het is wel zaak om daar snel bij te zijn, want de online vertoningen hebben vaak een limiet van duizend kijkers.

Aanmelden