In het geval van ufo’s begint dit onderzoek nu langzaam van de grond te komen. Dat er bij het Amerikaanse stadje Rosswell in 1947 iets bijzonders is gebeurd, was al duidelijk. Tientallen dorpsbewoners hebben daar een neergestort ruimte- vaartuig met vijf niet- menselijke inzittenden gezien, voordat het leger de hele boel afzette en in de doofpot probeerde te stoppen.
Gelukkig zijn de ufo- waarnemingen, die elk jaar in toenemende mate worden gemeld, niet te verdonkeremanen. Maar ufo’s, die door duizenden mensen tegelijk worden gezien, worden vaak alleen verslagen door de lokale pers. Dat was in 1994 zo tijdens de ufo-golf boven Zuid-Limburg. Je ziet het weer bij de huidige golf boven Mexico City. De landelijke en wereldpers verzwijgt het of doet er hooguit een beetje lacherig over. Niemand wil er zijn vingers aan branden.
Nu is het verhaal dat steeds meer de kop opsteekt ook haast te ongelooflijk om waar te zijn. Meer dan tienduizend Amerikanen beweren inmiddels dat ze zijn ontvoerd door mysterieuze creaturen die “kleine grijzen” worden genoemd. Deze wezens ontdoen hun slachtoffers van celweefsel, eicellen en soms zelfs hele foetussen. De verhalen zijn moeilijk te negeren, omdat ze onderling sterk op elkaar lijken en te vaak worden verteld om nog toevallig te kunnen zijn. De aan Harvard verbonden psycholoog John Mack is echter zo ongeveer de enige serieuze wetenschapper die zich met het verschijnsel bezighoudt. Anderen zouden wel willen, maar ze zijn bang dat het hun carriere zal vergallen. Ook al omdat de Amerikaanse regering er alles aan gelegen lijkt te liggen om de zaak stil te houden. De ontvoeringen breiden zich echter snel uit. Ook in Nederland zijn al meer dan zeventig gevallen bekend.
Waarom? Daarover bestaan allerlei wilde speculaties. Volgens de meest gehoorde theorie zouden een aantal machthebbers een deal hebben gesloten met de grijzen. In ruil voor menselijk genetisch materiaal zouden zij de buitenaardse technologie mogen gebruiken voor hun oorlogsindustrie. Als dit waar is, zal niemand hier natuurlijk openlijk voor uitkomen.
Toch lijkt het erop dat er zo langzamerhand meer openheid komt. Een Engelse defensievoorlichter gaf onlangs op de BBC toe dat ufo’s inderdaad bestaan. In Nederland belandde dit bericht in bijna alle kranten ergens onderaan op pagina zeven. Men wil kennelijk dat het besef heel geleidelijk groeit, omdat de schok anders te groot zou zijn. We moeten er eerst aan wennen. Maar het stond er wel, zwart op wit: “We zijn niet alleen”.‘