Nieuws

Een dode leraar, wel of geen massavernietigingswapens, integratieonderzoek — er is van alles aan de hand, maar in de Nederlandse kranten werd warempel de meeste aandacht besteed aan de wellustige escapades van een wethouder te Amsterdam. Haast vanzelfsprekend voert Het Parool de lijst met gepubliceerde artikelen aan. Maar achter de Amsterdamse krant is het dringen geblazen.

De werkelijke cijfers liggen ietsje hoger omdat in verband met copyrights niet alle kranten artikelen in databases worden opgenomen, maar ziehier het aantal beschikbaar gestelde berichten in de grootste kranten over inmiddels ex-wethouder Oudkerk.

(Meting van 10/1 [column Heleen van Royen] tot en met 26/1).

1 Het Parool: 74; 2 Algemeen Dagblad: 56; 3 De Telegraaf: 54; 4 de Volkskrant: 49, NRC Handelsblad: 49; 5 Trouw: 42. Een eervolle vermelding gaat naar De Telegraaf. Die plaatste heldhaftig een foto voorop van mevrouw Oudkerk.

Heil van de slaap

Grote kunst wordt niet op maandagochtend geboren. De romantiek wil dat de geest van de inspiratie pas neerdaalt midden in een doorwaakte nacht. Toch doet ook de lijdende kunstenaar er verstandig aan eens een avondje vroeg onder de wol te kruipen. Zo laat Duits onderzoek naar de werking van slaap althans zien. Iedereen die wel eens ’s nachts wakker wordt kon al vermoeden dat ergens in de geest wordt doorgedacht, maar het bewijs is binnen dat voldoende slaap de creativiteit en het probleemoplossend vermogen ten goede komt. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceerden onderzoekers van de universiteit van Lubeck onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat tijdens de slaap delen van het brein blijven doorbroeden. Na eerder biochemisch hersenonderzoek werden nu nog eens aanwijzingen gevonden dat herinneringen nog tijdens de slaap worden geherstructureerd alvorens ze worden opgeborgen. «De slaap fungeert als een creatief leerproces», stelt de onderzoeker.

Opvallend in veel berichten over het nieuwe onderzoek is dat onder meer Samuel Taylor Coleridge wordt genoemd, als dichter van Kubla Kahn, een gedicht dat hij schreef na een lange nachtrust. Maar niemand vermeldt het toch niet geheel irrelevante feit dat Coleridge zelf gaf. Hij schreef Kubla Kahn in de herfst van 1797 te hebben gecomponeerd «in een soort van dagdroom, veroorzaakt door twee grains (plusminus 130 milligram — sp) opium, genomen om een diarree te stoppen».

Het hol van Saddam

«Tjongejonge, die speech in Iowa, dat was nog eens wat. Over shock and awe gesproken. Saddam Hoessein vond het zo zielig voor gouverneur Dean dat hij hem zijn hol aanbood.» Bush tijdens een diner over de nogal gedreven speech die de democratische presidentskandidaat Howard Dean hield om na diens nederlaag in Iowa zijn campagnemedewerkers weer moed in te spreken. (The New York Times).

On-woord

Kan een woord schadelijk zijn voor de mensheid? Vijf Duitse hoogleraren taalkunde menen van wel en benoemen jaarlijks een Unwort: een woord dat feitelijk onjuist is en «mogelijk schadelijk voor de menselijke waardigheid». Het Unwort voor 2003: Tätervolk. Het werd oktober 2003 gebezigd door CDU-politicus Hohmann, die in een speech stelde dat net zo min als de joden een volk van daders kunnen worden genoemd het ook onterecht is de Duitsers in het algemeen verantwoordelijk te stellen voor de holocaust.

Dear Mary

Vraag van lezeres in de rubriek Your Problems Solved van The Spectator, het weekblad voor de conservatieve Brit: «Ik geloof dat ik verliefd ben geworden op een medelid van de VWH Hunt (Vale of the White Horse Hunt-club — sp). Elke keer als ik op mijn paard naar hem toe rijd, is hij vriendelijk tegen me, maar omdat hij altijd galopperend naar huis gaat, heb ik hem alleen nog maar te paard gezien en met zijn cap op zijn hoofd. Ik heb dus geen flauw idee hoe hij eruitziet zonder cap, en of hij misschien hartstikke kaal is. Ook weet ik niet hoe hij eruitziet in normale kleren, hoe lang hij is, en het allerbelangrijkste: of hij misschien hetzelfde voelt voor mij als wat ik voel voor hem. Wat ik wél weet is dat hij niet getrouwd is, dus wat kan ik nu het beste doen, Mary?»

Geen nieuws

In drie jaar tijd wil minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten. Een groot aantal van hen verbleef verscheidene jaren in Nederland. Daaronder bevinden zich in Nederland geboren kinderen. Deze kinderen spreken Nederlands en gaan hier naar school. Vraag: Hoeveel kinderen moeten hun geboorteland verlaten?

Woordvoerder IND: «Daar kan ik u niet aan helpen.»

Er staat niet geregistreerd hoeveel van hen in Nederland geboren zijn?

IND: «Nee, dan zou je alle afzonderlijke dossiers moeten gaan bekijken en gaan tellen.»

Er is geen schatting?

IND: «Daar kunnen wij u niet aan helpen.»