Verreweg het beste is rondhangen, maar dan ook echt rondhangen. Geen bedacht rondhangen. Thuis rondhangen is om te beginnen goed, zij het verdacht. Het biedt zich als eerste mogelijkheid aan omdat het echte rondhangen thuis met rondhangen begint, thuis rondhangen komt voort uit het Absolute Rondgehang. Ogen open is het beste, daarbij denken dat je je ogen open hebt en dat je iets bekijkt. Niet aan rondhangen denken. Voor de televisie kijken naar een programma dat je niet wilt zien en blijven rondhangen omdat je rond bent gaan hangen. Na afloop denken wat je gezien hebt en het niet meer weten. Door boek bladeren, in pagina één rondhangen, woorden lezen, dat zijn woorden denken, dat een paar keer, hardop zeggen: op deze regel staan dertien woorden, ze nog een keer tellen, het waren er veertien, daaruit geen conclusies trekken, maar verder rondhangen bij de muur van je kamer. Vanaf hier is de andere muur vier meter weg. Er niet aan denken dat je rondhangt omdat dit het begin van het einde van het rondhangen betekent. Rondhangen is in zichzelf doelloos, eraan denken maakt de doelloosheid tot doel, u bent gewaarschuwd. Proberen niet aan het woord rondhangen te denken. Eerst de kamer uitgaan en dan terugkomen omdat je in de gang minder rond te hangen wist, je dacht er te veel aan dat je rond wilde hangen. Wie rond wíl hangen, is verloren omdat je dan niet rondhangt maar gewild rondhangt. Het Wensloze Rondgehang is de redding. Bij winkels rondhangen zonder anderen af te schrikken, kalm gaan staan met driedelig pak aan, op nette rondhangschoenen. Niet boos zijn maar rondhangvriendelijk. En vol van serene oplettendheid. Denken: ik sta hier bij de winkelruit te denken, dat is het nieuwe denken. Rondhangend denken bij de winkelruit. Etalagepoppen tellen, acht, zeven vrouwen en een man, opnieuw tellen, ze hebben kleren aan denken. Ze hebben gezichten van het fijnste plastic dat in de meeste fabrieken in mallen wordt gemaakt. Het nieuwe denken is het rondhangend denken is het denken dat de etalagepoppen kleren aan hebben. Nog een keer denken dat ze kleren aan hebben. We gaan nog niet naar huis denken bij de etalagepoppen. Na de etalagepoppen het rondhangen in de winkel zelf, dit is de basis van ieder rondgehang omdat het thuis rondhangen altijd verdacht is. Staan wachten bij toonbanken. Iets informeren bij informatiekantoren. Weet u de scheerzeep? Waar is de bestekafdeling? Waar rationaliteit en reclamecampagnes heersen komt het rondgehang vanzelf van de grond. Dit is de eerste regel. De tweede luidt: je hoeft in winkels geen dwingeland van je eigen rondgehang te zijn. Niemand ondervraagt je in winkels omdat rondhangen daar het meest intieme en zwijgzaamste hangen van de mensheid is. We zijn in winkels op de toppen van ons rondgehang. Tegen personeel zeggen: ik ben nog niet aan de beurt. Waar heb ik de meeste kans aan de beurt te komen? Kan ik hier afrekenen of moet het beneden? Tegen ze zeggen: of ben ik al aan de beurt geweest?