Aan de lezers

Met ingang van 1 juni 1999 maakt Martin van Amerongen zijn come-back als hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Anderhalf jaar geleden nam hij afscheid na twaalfeneenhalf jaar de redactie te hebben geleid. De redactie van De Groene Amsterdammer is na ampel beraad tot de conclusie gekomen dat Martin van Amerongen in dit stadium de aangewezen man is om de identiteit van het blad aan te scherpen. De benoeming geldt voor onbepaalde tijd, zodat hij in alle rust naar een opvolger kan zoeken.
DE GROENE AMSTERDAMMER