Voor de tweede keer dit jaar is deze week niet alleen het reguliere nummer van De Groene Amsterdammer verschenen maar ook een speciale editie. Dit extra nummer bevat een selectie uit de gewone editie en is in een hoge oplage verspreid op de stations van de grootste steden van Nederland. Uw gebruikelijke nummer heeft deze week om technische redenen derhalve een iets andere indeling dan normaal.