In De Groene Amsterdammer en daarbuiten verdedigt Keyser al jaren met verve de stelling dat de populaire cultuur in Nederland onvoldoende wordt gezien als een volwaardig cultuursegment. Sport, popmuziek, comics, soapseries en mode worden als entertainment of gebruikscultuur gezien, niet als spiegels en voortbrengers van sociale en culturele betekenissen en waarden.

‘“Slechte dingen” lezen, beluisteren, bespelen of bekijken verschaft plezier’, schrijft Keyser in het voorwoord van zijn Encyclopedie, ‘en deze dingen zijn óók intellectueel uitdagend. Alles verwijst naar alles en naar zichzelf. Verhalen bestaan niet in een vacuüm, maar knopen als het ware relaties aan met andere verhalen, waardoor nieuwe betekenissen ontstaan.’

Populaire cultuur geeft echter zelden aanleiding tot reflectie. Het is overal, het is wat het is, hapklaar, in één oog- of ooropslag duidelijk. ‘Maar dat betekent niet’, zegt Keyser, ‘dat de populaire cultuur geen diepgang heeft. Gelaagdheid ontstaat juist in het eindeloze samenvallen, dwarsverwijzen, citeren en hyperlinken, die de populaire cultuur ogenschijnlijk zo “waanzinnig” maken.’

‘Iedereen doet zich te goed aan populaire cultuur, dus nu is het tijd voor een dieet. Sinds de relativering van het postmodernisme, waarin alles min of meer goed was, is het nodig cultuur in een nieuw daglicht te bekijken, om het kaf van het koren te scheiden, kortom, om een populaire canon te maken. Slechts door het excellente aan te wijzen zal het mogelijk zijn troep te herkennen.’ Picasso zei al: ‘Kunst is een leugen die ons de waarheid doet beseffen.’

In de Week van de Populaire Cultuur in De Balie, Amsterdam, zal Gawie Keyser zijn keuzes uitgebreid toelichten en illustreren. De Groene Amsterdammer is daarbij nadrukkelijk aanwezig.

Op www.debalie.nl/live kunt u verschillende onderdelen live volgen.

Zie deGROENE AGENDA voor informatie over het programma.
of ga naarwww.debalie.nl