Aanvulling

Bij het profiel van Diego Maradona in De Groene van vorige week is ten onrechte de belangrijkste bron van het stuk niet vermeld. Dat was het zojuist verschenen boek van Jimmy Burns, Hand of God: The Life of Diego Maradona. Uitg. Bloomsbury, import: Penguin Books, 55,05.