Aanvulling

Bij de foto’s van de redactie van Forum en Menno ter Braak (in De Groene van 9 december, resp. blz. 16 en 19) staan abusievelijk geen credits vermeld. De foto’s zijn van Emiel van Moerkerken.