Aanvulling

In De Groene van 10 december schreef Max Arian over de Liroroofbank. Daar vermeldde hij dat Lorjé, tot enkele jaren geleden een bekende kantoorboekhandel in Amsterdam, tijdens de Tweede Wereldoorlog tientallen door joden ingeleverde vulpennen had opgekocht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de zaak Lorjé, waarvan de oprichter in Sobibor is vermoord, al in september 1940 door de bezetter onder een Verwalter was geplaatst. De naoorlogse kantoorboekhandel Lorjé heeft niets van doen met de ‘roofboekhandel’ van dezelfde naam.