Advocaat Erwin van de Glind stapte meteen in zijn auto toen hij half juli van de ind hoorde dat zijn cliënt niet werd teruggestuurd naar Griekenland. Maar Mohamed Abdulrahman kon het aanvankelijk niet geloven. ‘Ik vertrouw mijn advocaat compleet. Hij heeft zo voor mij gestreden. Maar na alle tegenslagen durfde ik niet meer te hopen’, vertelt de Jemeniet.

Pas toen hij twee dagen later het besluit zwart-op-wit zag, belde hij zijn moeder in Jemen. ‘Ze moest huilen van opluchting. Ik heb hoop dat ik haar en mijn zus ooit weer ontmoet. Maar ik ben ook verdrietig, want waarom heb ik zoveel moeten doorstaan voordat ik in Europa asiel kreeg?’

Nadat de oorlog in Jemen was losgebarsten, vluchtte Abdulrahman in 2014 naar Jordanië. Eerst verloor hij zijn vrouw, die werd gedood bij een Saoedisch bombardement. Hij reisde naar Griekenland. Terwijl hij daar bijna stierf aan een blindedarmontsteking overleed zijn dochtertje aan cholera. Abdulrahman deed een suïcidepoging. Hij vluchtte naar Nederland. Maar aan het eind van zijn asielprocedure bleek dat hij zonder zijn medeweten een Griekse verblijfsvergunning had gekregen.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de rechter vonden dat hij terug moest naar Griekenland. Maar het Bureau Medische Advisering waarschuwde voor risico op zelfdoding. Abdulrahman krijgt intensieve therapie. Op 28 januari 2021 won hij het hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die stelde dat de staatssecretaris moest aantonen dat de Jemeniet in Griekenland niet in diepe ellende terecht zou komen. De ind nam de volledige beslistermijn van zes maanden om uiteindelijk te besluiten dat Abdulrahman in Nederland kon blijven.

‘De zaak van Mohammed is de start van een nieuwe lijn van de Afdeling’, concludeert Van de Glind. Op 28 juli deed de Raad van State uitspraak in een soortgelijke zaak van twee Syriërs met een Griekse verblijfsstatus. De ind moet uitleggen waarom zij en anderen terug kunnen naar Griekenland, waar statushouders vaak ‘een mensonwaardige situatie’ wacht, óf hen in de asielprocedure opnemen.

Nu een einde is gekomen aan de martelende onzekerheid ontstaat voor Abdulrahman ook ruimte voor rouw. ‘Ik mis mijn vrouw zo vreselijk. Zij was als een lieve leeuwin voor mij. De pijn is erger dan voorheen.’

Intussen volgt hij Nederlandse les en maakt hij schoon in een restaurant. ‘Langzaam begin ik het leven weer een beetje te vertrouwen.’

Het aantal in 2021 getelde doden en vermisten op de Middellandse Zee volgens het Missing Migrants Project (IOM): 1353