Activiteitenladder Poëzieweek 27 januari tot en met 4 februari 2015

De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking van Stichting Poëzieclub, Stichting Poetry International, VSB Poëzieprijs, Poëziecentrum, de Turing Gedichtenwedstrijd, Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland, Literair Productiehuis Wintertuin, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, Boek.be, de Nederlandse Taalunie, De Groene Amsterdammer, het Literatuurhuis en de Stichting CPNB. Met de bundeling van deze activiteiten willen de organisatoren een groter bereik creëren voor poëzie. Hoogtepunten tijdens de Poëzieweek zijn de uitreiking van de VSB Poëzieprijs, de Herman de Coninckprijs, de Turing Gedichtenwedstrijd, de Awater Poëzieprijs en het Gedichtenbal. Op deze pagina een selectie uit de honderden poëzieactiviteiten die poëzieliefhebbers op eigen initiatief op vele plekken in Nederland en Vlaanderen organiseren.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten en het laatste nieuws op poezieweek.com

Medium kalender