In The
New York Times
stond onlangs een verslag, geschreven door de
correspondent in Nederland Marlise Simons, met de titel ‘More Dutch Plan to Emigrate As Muslim Influx Tips Scales’. Zij vond allerlei Hollanders -en vooral ook
Brabanders- die zeiden dat ze de spanningen in hun land wilden ontvluchten.
Emigreren, hupsakee, naar Canada en Australië vooral. Woensdag 9 maart, schreef
‘denker’ Emanuele Ottolenghi, van de rechtse Amerikaanse denktank American
Enterprise Institute
daar een geestig bedoeld verhaal over, dat werd
opgenomen door de Jerusalem Post-ook al lang
niet meer wat het is geweest. Deze Ottolenghi stelt voor dat de Nederlandse
emigranten ruilen met de teleurgestelde democraten die in de aanloop naar de
verkiezingswinst van Bush besloten naar het buitenland te gaan, bij voorkeur
Canada. Van dat voornemen werd na het verlies van Kerry overigens weinig meer
vernomen. Kerry zelf is terug in Washington DC, waar hij senator is voor de
staat Massachussetts. (PvO)