De schrijvers van de bijbel delen die mening niet. In hoofdstuk 56 van het boek Jesaja zegt God zelf dat de castraten een vooraanstaande plaats in de hemel krijgen en beter af zijn dan de niet-gecastreerde mannen. In hoofdstuk 19 van het boek Mattheüs wordt zijn zoon Jezus geciteerd, die bevestigt dat als een man zich ter wille van het koninkrijk der hemelen laat castreren, hij zeker in de hemel komt.
Redacteur Zwaap komt met een verhaal over Adam, die, wanneer Eva voor de tweede keer is geschapen, ‘verrukt (is) over het gebodene’. In de bijbel staat niet dat Adam zich aan haar voorstelt of haar welkom heet of de hoop uitspreekt dat ze het goed met elkaar zullen kunnen vinden. Er staat ook nergens dat Adam haar op de hoogte brengt van zijn functie ten opzichte van haar.
De enige activiteit die Eva in de bijbel krijgt toegemeten is het eten van de vruchten van de verboden boom, een overduidelijk geval van uitlokking.
Zwaap: ‘Eva plukte de verboden vrucht, liet Adam onder valse voorwendselen er ook een hap van eten.’ In de bijbel staat: ‘…en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.’ Adam is dus medeplichtig. De bijbel kent alleen maar slachtoffers. Wat dat aangaat zijn de roomsen en protestanten in Noord-Ierland bijbelvast.
De redacteur laat dan Adam en Eva uit het paradijs verdrijven door ‘cherubijnen met vlammende zwaarden’. Maar in de bijbel staat in vers 24 van het derde hoofdstuk dat God zelf de mens verdreef en dan valt er niet aan te ontkomen dat volgens de schrijver de vrouw geen mens meer is. Adam neemt zijn bezit gewoon mee. De enige functie van de cherubijnen is ‘om de weg tot de boom des levens te bewaken’.
Over de dood van Adam schrijft Zwaap: ‘Hij ging als eerst verantwoordelijke voor de zondeval de geschiedenis in.’ Maar Adam is slachtoffer en kan dus niet verantwoordelijk zijn.
Redacteur Verbij gaat in zijn artikel met Jezus aan de slag en doet dat op dezelfde onzorgvuldige manier als zijn collega Zwaap. Volgens Verbij ‘oefende Jezus een onnavolgbare aantrekkingskracht op vrouwen uit’. Hij doet alsof Jezus feitelijk heeft bestaan. In de bijbel komt die aantrekkingskracht niet voor. Ambtshalve zijn er moeder Maria, haar zuster die ook Maria heet en die getrouwd is met oom Klopas, Maria de moeder van twee van zijn discipelen, Maria M. bij wie Jezus de zeven duivelen heeft uitgedreven, en Maria die er niets aan kan doen dat ze toevallig de zuster van Lazarus is. De schrijvers van de bijbel hebben geen belangstelling voor vrouwen en noemen ze daarom doorgaans Maria.
De vier evangelisten laten in de bijbel Jezus kruisigen en vermelden niet hoe de bevestiging aan het kruis heeft plaatsgevonden. Door andere verslaggevers die ter plaatse aanwezig waren, zijn geen verslagen achtergelaten. Dat de spijkers niet door de handen maar door de polsen zouden zijn geslagen, zoals Verbij beweert, is dan ook een verzinsel van een onbekende.
Een aantal citaten uit de laatste kolom van het artikel van Verbij: ‘Maagd was hij zeker niet.’ ‘Er zijn zelfs bronnen…’ ‘Hij zou zowel getrouwd zijn geweest met…’ ‘Er wordt ook beweerd…’ ‘Want er zijn er die in alle ernst hebben beweerd dat Jezus homoseksueel was.’ Voor De Groene is dit een onwaardige methode om een pagina vol met woorden te krijgen.
Van hetzelfde verwerpelijke allooi is het dat volgens Verbij Jezus ‘na zijn opstanding uit de dood met een constante erectie rondliep’. Ook hier een merkwaardige overeenkomst met het stuk van Zwaap: ‘nimmer stak Adam zijn verhtte roede in wat passerend pluimvee’. Zonder bronvermelding moeten deze uitspraken aan het brein van de redacteuren worden toegeschreven en dat maakt een allesbehalve feestelijke indruk.
Ik vraag mij als abonnee van De Groene af of er toch nog een vooralsnog onbekende diepere zin achter de artikelen steekt. Misschien kunnen de betreffende redacteuren die informatie alsnog verstrekken.
Kropswolde, BART VAN DER VALK auteur van het bijbelboek ‘Verdund water’