Adelbert en hippocrates

In de brievenbus valt een oproep van het ‘Fonds juridische bijstand Adelbert Nelissen’. Waarin een ieder die sympathiek staat tegenover Adelbert en diens macrobiotische leer wordt gevraagd om gul te doneren (‘aftrekbaar van de inkomstenbelasting’). Adelbert, overigens woonachtig in een weelderige villa te Castricum, heeft geld nodig om zijn advocaat te betalen, die voor de niet eenvoudige taak staat de macrobioot te verdedigen tegen de beschuldigingen dat hij zwaar zieken ervan heeft weerhouden medische hulp te zoeken. Het steuncomité, bestaande uit een aantal van Nelissens naaste medewerkers, klaagt dat ‘geen enkele journalist een serieuze poging heeft ondernomen’ om die beschuldigingen ‘op waarheid te onderzoeken’. Hetgeen onjuist is; zie onder andere De Groene van 21 oktober.

Het comité sluit onhandigerwijze nog een paar wonderbaarlijke genezingsverhalen bij. Waaronder die van twee dokters die namen dragen van indrukwekkende internationale allure, zoals Dr. Szymon Borys uit Wroclaw (Polen). En een vrouwelijke arts genaamd Dr. Med. Bettina Exeler uit Duitsland getuigt van haar genezing van reuma dankzij de macrobiotische adviezen van Nelissen. Waarvoor ze ‘haar diepste gevoelens van dankbaarheid betuigt’. Waaraan zij - met het oog op het gerechtelijk onderzoek - toevoegt: 'Dit was mijn eigen keuze en ik heb dit uit eigen vrije wil gedaan.’
Pas écht komisch is de naam die het jonge steuncomité zichzelf heeft toebedacht en die bovenaan het rondschrijven prijkt: 'Stichting Hippocrates’. Naar de eed van Hippocrates. Af te leggen bij het artsexamen door iedere arts. Die daarmee onder meer belooft zich niet schuldig te zullen maken aan kwakzalverij.