Het comité sluit onhandigerwijze nog een paar wonderbaarlijke genezingsverhalen bij. Waaronder die van twee dokters die namen dragen van indrukwekkende internationale allure, zoals Dr. Szymon Borys uit Wroclaw (Polen). En een vrouwelijke arts genaamd Dr. Med. Bettina Exeler uit Duitsland getuigt van haar genezing van reuma dankzij de macrobiotische adviezen van Nelissen. Waarvoor ze ‘haar diepste gevoelens van dankbaarheid betuigt’. Waaraan zij - met het oog op het gerechtelijk onderzoek - toevoegt: ‘Dit was mijn eigen keuze en ik heb dit uit eigen vrije wil gedaan.’
Pas écht komisch is de naam die het jonge steuncomité zichzelf heeft toebedacht en die bovenaan het rondschrijven prijkt: ‘Stichting Hippocrates’. Naar de eed van Hippocrates. Af te leggen bij het artsexamen door iedere arts. Die daarmee onder meer belooft zich niet schuldig te zullen maken aan kwakzalverij.