Administratieve apartheid in nederland

Identificatienieuws naar: De Groene Amsterdammer, Max Arian, postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.
De wet op de Identificatieplicht staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een serie maatregelen om illegalen uit het maatschappelijk leven te sluiten. Nu al durven illegalen hun kinderen niet naar school te sturen, omdat ze daar tegen de lamp kunnen lopen. In de gezondheidszorg worden illegalen alleen in levensbedreigende situaties geholpen. Een regeling die wereldwijd verontwaardiging opriep toen ze enkele jaren terug in Californie werd geintroduceerd, wordt nu hier zonder veel protest sluipenderwijs ingevoerd.

Maar dokters, verpleegkundigen en onderwijsmensen beginnen zich af te vragen of ze wel aan deze uitsluiting moeten meewerken. Ze krijgen gewetensbezwaren als zij ertoe worden gedwongen patienten en leerlingen op hun legale of illegale status te controleren.
Op een bijeenkomst vorige week in Amsterdam om over actiemogelijkheden tegen de identificatieplicht te spreken, kwamen ook deze problemen van het Fort Europa aan de orde. In de Tweede Kamer komt binnenkort de Koppelingswet in behandeling, die bedoeld is om illegale buitenlanders van de collectieve voorzieningen uit te sluiten via het Vreemdelingen Administratie Systeem.
Onder het motto ‘illegaal verblijf ontmoedigen’ is een reeks maatregelen genomen: er is een team Mobiel Toezicht Vreemdelingen van de marechaussee ingesteld; de vreemdelingenpolitie is uitgebreid; sinds 1991 is het onmogelijk zonder geldige verblijfsstatus een sofinummer te krijgen en al sinds 1981 zijn illegalen van arbeidsbemiddeling uitgesloten. Nu worden ze uitgesloten van werknemers- en volksverzekeringen. Zelfs in noodgevallen krijgen ze geen bijstandsuitkering meer. Dit geldt zelfs voor gedoogde asielzoekers.
Deze koppelingswet is een kanon dat op een mug richt. Ambtenaren worden voortaan ingeschakeld als opsporingsambtenaren: van hen wordt verwacht dat ze hun informatie doorgeven aan de vreemdelingenpolitie ter bezegeling van het systeem van 'administratieve apartheid’, waarbij mensen op grond van uiterlijk, naam of andere kenmerken worden gecontroleerd. Illegalen worden steeds verder gemarginaliseerd en in feite de criminaliteit in gedreven.
Op de bijeenkomst werd verder over actiemogelijkheden gesproken. Er komt een openbare manifestatie tegen identificatieplicht en administratieve apartheid. Als de processen gaan lopen, zou het goed zijn op de werkplek discussies uit te lokken.
Er is intussen onder de hoede van X-Y een steunfonds voor noodgevallen gevormd: het gironummer is 609060 t.n.v. X-Y in Amsterdam, o.v.v. Steunfonds Identificatieplicht. Mensen die hun verhaal in de pers willen doen of willen meewerken aan de Actiegroep Identificatieplicht, kunnen zich melden bij het Autonoom Centrum, tel. 020- 6126172.