AMSTERDAM – De G8, de zeven meest geïndustrialiseerde landen plus Rusland, zullen ‘een plan van actie’ aannemen ten behoeve van Afrika, tijdens de top op 26 en 27 juni in Canada. Dit zei de Canadese premier Jean Chrétien, die de G8 voorzit, dinsdag in het Franse dagblad Le Figaro . ‘We moeten meer investeren in ontwikkeling en onze markten openen’, aldus Chrétien.

Afrika wordt het belangrijkste agendapunt tijdens de G8-top, zo zei de Canadese premier. De basis voor de onderhandelingen vormt het Nieuwe economische partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (Nepad), waarvan initiatiefnemers Zuid-Afrika, Nigeria, Senegal en Algerije de belangrijkste pleitbezorgers zijn. Deze vier landen zullen samen met Egypte aanwezig zijn tijdens de top.

In Nepad staan goed bestuur, vrede en democratie centraal als voorwaarden voor economische groei. ‘Het is aan de Afrikaanse landen een klassement op te stellen met landen waar ‘goed bestuur’ het meest plaats heeft.’

Concrete bedragen of projecten die gesteund gaan worden, wil Chrétien nog niet noemen. Maar ‘de bedragen zijn bekend’, aldus de premier. ‘Iedereen is bereid meer te investeren.’ Belangrijk is ook dat de westerse wereld de markten opent. ‘De subsidies die aan Europese en Amerikaanse boeren worden verstrekt, zijn rampzalig voor ontwikkeling. Men geeft hier vijf keer zoveel aan uit dan de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor ontwikkeling. Deze situatie moet veranderen.’

Als project dat steun verdient noemt hij het Nigeriaanse idee een gazoduc aan te leggen van Nigeria naar Senegal, een pijpleiding om aardgas te transporteren. ‘Dat is belangrijk omdat op dit moment het natuurlijke gas verloren gaat: het wordt afgefakkeld omdat men niet weet wat men ermee moet doen. Dit is het soort projecten dat we zouden kunnen steunen.’

Verscheidene Afrikaanse landen hebben deze week stappen gezet richting verdere democratisering. Gisteren hadden presidents- en parlementsverkiezingen plaats in het door een jarenlange burgeroorlog verwoeste Sierre Leone. De campagne, onder toeziend oog van een 17.500 man tellende VN-vredesmacht, verliep vreedzaam. Zondag is in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Mali de voormalige militaire leider Amadou Toumani Touré gekozen, een gematigde, in het Westen geliefde leider die bekend werd door meerpartijenverkiezingen mogelijk te maken. In Senegal hadden die dag lokale verkiezingen plaats die als belangrijke test werden gezien voor de nu twee jaar regerende president Abdoulaye Wade. In de meeste gemeentelijke, regionale en provinciale raden wonnen de regeringsgezinde partijen, blijkt uit de uitslagen.