Groene-redacteuren hebben, journalistiek gezien, niet het eeuwige leven. Zij bekleden de leukste betrekking in de wondere wereld van dag- en weekbladen. Maar de werkdruk is hoog en de salariëring is bescheiden, zodat er onvermijdelijk een moment komt dat zij, zuchtend en steunend, afscheid van ons nemen.


Wij spreken over Antoine Verbij en Tom Niemantsverdriet.


Antoine Verbij had, als eindredacteur en adjunct-hoofdredacteur, de zwaarste betrekking binnen ons bedrijf. Hij was de man die alles regelde. Daarnaast was hij de meest typische der Groene-redacteuren: een man die boeken leest en er óók nog verstandig over weet te schrijven. Hij behoort tot het uitstervende type van de journalistieke intellectueel, die zowel weet wie Pinochet als Kierkegaard is. Hij heeft een feilloos oog voor kwaliteit respectievelijk inferioriteit en heeft een natuurlijk gevoel voor het ritme en de samenstelling van zoiets ingewikkelds als een opinieweekblad. Dat is een hele verdienste, geloof ons. Toen De Groene enige tijd geleden plotseling tamelijk stuurloos was, was het Antoine Verbij die, samen met zijn even daadkrachtige collega Xandra Schutte, de krant langs de klippen loosde. De details vindt u straks, in 2002, in het boek dat thans over de geschiedenis van De Groene Amsterdammer wordt geschreven.


Net als Tom Niemantsverdriet, de man die evenals Antoine Verbij als eindredacteur bij De Groene werkzaam is geweest, maar daarna vele jaren verantwoordelijk was voor de lay-out van de krant. Dat zijn in principe technische functies. Maar technische functies zijn bij De Groene per definitie inhoudelijke functies en Tom Niemantsverdriet is er sowieso niet de man naar om zijn werkzaamheden tot de kleurenwaaier en de grafische liniaal te beperken. Hij is een beschaafde man met een scherp verstand, die naar concerten gaat en toneelvoorstellingen bezoekt. En hij is bovendien een man die altijd onwrikbaar trouw aan een instituut als De Groene is geweest, totdat hij zich realiseerde dat een mens niet één keer, maar twee keer in zijn leven een volwassen betrekking moet vervullen.


Hij is inmiddels verantwoordelijk voor het uiterlijk van de Vara-gids.


Antoine Verbij leidt inmiddels het leven van een freischwebende intellectueel, vastbesloten zijn publicitaire stempel op tal van dag- en weekbladen te zetten.


Het zij zo.


Collega’s, dank en alle geluk gewenst!REDACTIE EN ADMINISTRATIE VAN


DE GROENE AMSTERDAMMER