17 oktober, 20:15, HET PALEIS, Antwerpen

Afval is voedsel, Cradle to Cradle uitgelegd

De nieuwe slogan van Van Gansewinkel, één van de grootse afvalverwerkingsbedrijven in België en Nederland, luidt als volgt: “Afval bestaat niet”. Zal onze toekomst echt volledig afvalvrij zijn? Volgens het cradle-to-cradle (wieg-tot-wieg) principe is het mogelijk.

Het huidige milieudiscours in België berust voornamelijk op het drie R-principe: reduce, re-use en recycle (beperken, hergebruiken en recyclen) en is gericht op eco-efficiëntie. De overheid stimuleert zoveel mogelijk om efficiënter te produceren en te ‘consuminderen’: minder energie verbruiken, minder afval maken en minder giftige stoffen lozen. We blijven echter afvalstoffen overhouden die vroeg of laat in de verbrandingsoven terechtkomen.

Het cradle-to-cradle (wieg-tot-wieg) principe van de Duitse professor Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough, stelt een alternatief voor.

Meer info op de site van De Buren