Wat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment?

Oplossing van het Palestijns-Israëlisch conflict. Dit is één van de grootste etterbuilen van de wereld­geschiedenis. Het maakt een ongeteld aantal jonge Arabieren razend. Het is een permanente bron van fata­lis­me en terrorisme. Het houdt marode Arabische regimes in stand. Het stimuleert funda­men­talisme in Iran en elders in de Arabische wereld. Straks komt daar een Iraanse atoombom bij.

Wat is het meest onderschatte probleem in Nederland?

De gebrekkige bereidheid om te investeren in de kwaliteit van economie en toekomstige werk­gele­gen­heid. Den Haag is incapabel (en mist een sense of urgency) om te investeren in onderwijs en ken­nis. Dit zal op langere termijn consequenties hebben voor het soort bedrijvigheid en werkgelegen­heid dat zich hier ontwikkelt. Er zullen almaar meer mensen zijn die hard moeten lopen voor een be­scheiden inkomen in precaire banen. Zij zullen rancune ontwikkelen tegen de elite die hun te grazen neemt.

Wat is het meest overschatte probleem in Nederland?

De toekomst van ons pensioen. Uiteraard, het spookt op de financiële markten. Het probleem is dat door de neoliberale revolutie vanaf de jaren tachtig markten gedereguleerd en daarmee labieler zijn geworden. De neoliberale revolutie ging gepaard met een fikse herverdeling van inkomen ten gunste van de hogere inkomens met hogere spaarquoten. Mede daardoor is er wereldwijd sprake van een immens spaar­overschot: geld dat naarstig op zoek is naar beleggingen. Dat verhoogt de kans op nieu­we zeepbellen op de financiële markten. De economische theorie voorspelt dat een factor die minder schaars is ook minder beloond wordt. Dit wettigt de verwachting dat pensioenfondsen in de komen­de jaren structureel lagere rendementen zullen boeken. We moeten dus ge­noegen nemen met min­der - maar so what? De gepensioneerden zijn zo welvarend in Nederland. Wat doet het er­toe als het wat minder wordt?


Bekijk ook de profielpagina van Alfred Kleinknecht bij de TU Delft