Na - onder meer - Vrieshuis Amerika en de Graansilo heeft de gemeente Amsterdam het bijna voor elkaar: álle kunst de stad uit. Werden kunstenaars in de jaren negentig al naar de randen van de stad verbannen, nu worden ze er nog snel even definitief afgekieperd. De redenering van de gemeente: buiten de stad leveren de culturele broedplaatsen een meerwaarde op. Inderdaad, in Rotterdam bijvoorbeeld.