Londen – Nu aan vrijwel alle coronamaatregelen een einde is gekomen, keren Engelse werknemers langzaam maar onzeker terug naar hun kantoren. De grootste barrière voor de comeback van het oude normaal is niet zozeer de vrees voor het virus, als wel het dure, tijdrovende en oncomfortabele forensen. Bovendien zal – zeker voor werknemers met huisje, boompje en beestje – huiselijke kwaliteitstijd weer verminderen. Daar kleven ook voordelen aan. Uit een onderzoek is gebleken dat thuiswerken een negatief effect had op het welzijn van katten.

Eén beroepsgroep lijkt te hebben besloten om in lockdown te blijven: huisartsen. Het is in Engeland niet makkelijk meer om een gewone afspraak met de dokter te maken. Nog maar de helft van de consulten vindt in de praktijk plaats, een percentage dat voor de pandemie rond de tachtig lag. Uit een onderzoek onder vijfhonderd huisartsen is onlangs naar voren gekomen dat twee derde van de ‘General Practitioners’ verwacht dat telefonische afspraken, of online consulten, de toekomst zijn.

De British Medical Association heeft tegen de leden gezegd dat ze zelf moeten uitmaken in hoeverre het oude normaal moet terugkomen. Zorgmanagers hebben laten doorschemeren dat de relatie tussen arts en patiënt sowieso zou gaan veranderen door nieuwe technologie, en dat de pandemie een bestaande trend slechts heeft versneld. De situatie zorgt voor onvrede, temeer omdat Engelse huisartsen gemiddeld een ton per jaar verdienen.

Vooral voor ouderen is dit nieuwe normaal een probleem, omdat ze meer gezondheidsklachten hebben en vaak meer prijs stellen op een echt consult. In de kranten en bij inbelprogramma’s komen hartverscheurende verhalen voorbij over mensen bij wie bijvoorbeeld een gezwel te laat is ontdekt, en terminale kanker had kunnen worden voorkomen als er op tijd een fysieke controle was geweest. Critici wijzen erop dat het veel makkelijker is om een dierenarts te zien dan een huisarts.

In Manchester beweerde de ervaren lijkschouwer Alison Mutch dat ze tijdens de pandemie vijf sterfgevallen heeft meegemaakt die waarschijnlijk hadden kunnen worden voorkomen als de overledene eerder een huisarts had gezien. Mensen die per se een huisarts-consult willen, gaan nu vaak naar de Eerste Hulp van een ziekenhuis. Ironisch genoeg kwam de National Health Service recentelijk met een campagne voor mensen met aanhoudende keel- en maagpijn. ‘Twijfel niet en win raad in van je huisarts’, zo luidde het dringende advies.