Alarm! De zeggekorfslak verkeert in levensgevaar. Dit enige millimeters lange slakje wordt met uitsterven bedreigd nu tussen Venlo en Maastricht een snelweg wordt gebouwd. De vereniging Das en Boom en de stichting Natuur en Milieu doen een beroep op Europese wetgeving die territoria van bedreigde diersoorten tot beschermd gebied verklaart. De snelweg moet maar via de west- in plaats van de oostoever van de Maas. Auto’s en vrachtwagens rijden dan maar om.

De zeggekorfslak is niet de enige diersoort die Neerlands zuidelijkste provincie teistert. Eerder al wist de korenwolf het Limburgse bedrijfsleven flink op kosten te jagen door een beoogd bedrijfsterrein als nieuwe woonomgeving te verkiezen; volgens de projectontwikkelaar gaat het minstens om een miljoen. Toen de wilde hamster zijn nieuwe huisje allang weer had verlaten, sleepte bij de Raad van State de bodemprocedure nog voort. Want de milieubewegingen krijgen principes. Forum, het opinieblad van vno/ncw zette ze onlangs op een rij: de korenwolf, de noordelijke kamsalamander, de knoflookpad, de das, de boomkikker en de noordse woelmuis. Soort voor soort bedreigd en stuk voor stuk voldoende reden om bouwprojecten af te remmen. De milieubewegingen krijgen principes.

Bij de bouw van een snelweg onderzoeken of die de omgeving niet te veel schade berokkent? Logisch. Een projectontwikkelaar laten voelen dat hij goed met de natuur moet omspringen? Akkoord. Maar om voor elk organisch spoortje de barricaden op te springen, is heel misschien wel een klein beetje overdreven — even tueel. Is bovendien al die aandacht niet extra schrijnend voor de met uitroeiing bedreigde luis, vlo, neet, teek en lintworm?