Persoonlijk ga ik er prat op dat ik niets en niemand vertrouw, ook mijn instincten niet. Vandaar dat ik in deze tijd van moreel verval al twintig jaar gelukkig ben getrouwd met een rijke, oudere vrouw. Aan mijn nuchterheid en realiteitszin heb ik overigens ook mijn glanzende bankierscarrie`re te danken.
Het is inmiddels mijn tweede natuur geworden om iedere seconde op mijn hoede te zijn. Toch keer ik de laatste tijd elke avond doodmoe thuiswaarts. Nee, het is niet wat u denkt, een minnares of een slepende ziekte. In mijn positie kan ik mij geen psychische of fysieke zwakheden veroorloven. Wat mij in feite zo vermoeit, is de wetenschap dat ik van minuut tot minuut, dag in dag uit, nog tien jaar, zeven maanden en zeventien dagen, vertrouwen moet blijven inboezemen.
Het valt me, eerlijk gezegd, met de dag zwaarder. Mijn God, als er straks maar geen doden vallen!