Alles mag in de strijd tegen de Catalaanse leiders

Barcelona – ‘U bent geobsedeerd’, bijt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken het Kamerlid toe.

‘U ziet achtervolgingen tot in uw slaap. Uw vraag is eerder iets voor de psychiater dan voor de minister van Binnenlandse Zaken.’ Het is eind 2014 en we hebben het over Jorge Fernández Díaz, dezelfde minister die eerder een erelintje toekende aan een uit hout gesneden mariabeeldje wegens bewezen diensten voor het vaderland. De geringschattende woorden van Fernández Díaz zijn bestemd voor het Catalaanse Kamerlid Feliu Guillaumes. Naar aanleiding van krantenberichten heeft Guillaumes de minister gevraagd naar het bestaan van een geheime politie-eenheid die speciaal belast zou zijn met de bestrijding van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Absolute nonsens, verzekert de minister voor hij de vragensteller naar de psychiater stuurt.

Anderhalf jaar later blijkt dat Fernández Díaz loog. Een gedetailleerd politierapport dat inmiddels in het bezit is van de rechter en dat deel uitmaakt van het dossier over een andere zaak bewijst dat er wel degelijk een ‘Operatie Catalonië’ bestaat. Het doel van die operatie: leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging zwartmaken door ze in verband te brengen met echte of valse corruptieschandalen.

De geheime eenheid werd in 2012 opgericht door minister Fernández Díaz en stond onder leiding van commissaris José Manuel Villarejo. Deze maand bevestigde Villarejo voor de rechter het bestaan van de geheime politie-eenheid die als opdracht heeft om via dubieuze operaties de steun van de Catalanen voor een eigen staat uit te hollen. Volgens critici maakt Fernández Díaz misbruik van het staatsapparaat voor partijpolitieke doeleinden.

Toch blijft de minister zitten waar hij zit, ondanks de recente publicatie van opnames die in elk fatsoenlijk democratisch land tot aftreden zou leiden. Duidelijk verstaanbaar overlegt de minister met het hoofd van het antifraudebureau in Catalonië Daniel de Alfonso. Het gaat over de manier waarop ze – via bevriende media, via het Openbaar Ministerie – het best de reputatie kunnen schaden van Catalaanse leiders. Ze maken de balans op van de bereikte resultaten. ‘We hebben hun gezondheidsstelsel vernietigd, en we zijn nu bezig om hun ict-centrum kapot te maken’, zegt fraudebestrijder De Alfonso. ‘Hun’ verwijst naar de Catalaanse regioregering.

Het klinkt niet erg als fraudebestrijding. De minister toont zijn instemming. Hij verzekert dat de conservatieve premier Mariano Rajoy van alles op de hoogte is. Allemaal heel normaal. En het OM vindt een onderzoek niet nodig.