Amerikaanse christenen gaan bewapend naar school

New York – In de dagen na de schietpartij in San Bernardino (veertien doden) riepen studenten van Wheaton College in een open brief op om ‘de stem van Jezus te volgen, ons aan te zetten tot naastenliefde, om vrede na te streven met wie ons vijandig gezind is en om solidair te zijn met onze moslimbroeders en -zusters’.

De brief van de studenten uit Chicago leek bedoeld voor Donald Trump en andere zachtaardige Republikeinse presidentskandidaten, maar was gericht aan evangelische leiders in het land – in het bijzonder aan Jerry Falwell Jr., de rector magnificus van de evangelische Liberty University in Virginia. Falwell, zoon van de gelijknamige tv-pastoor (1933-2007), had na ‘San Bernardino’ zijn studenten opgeroepen openlijk gewapend naar hun lessen te komen opdat ze ‘een eind kunnen maken aan die moslims’. Tijdens zijn Convocatie-toespraak had Falwell veelbetekenend op het vuurwapen op zijn achterzak gewezen en daaraan toegevoegd: ‘Laten we ze een lesje leren als ze hier ooit verschijnen.’

Dat vonden de studenten van Wheaton College, een eind negentiende eeuw door antislavernijactivisten opgerichte evangelische universiteit, geen christelijke gedachte. ‘Dergelijke opmerkingen versterken de almaar groeiende angst en vijandigheid jegens moslims’, schreven ze: ‘Als evangelische christenen geloven wij dat Christus ons leerde om niet te reageren met religieuze oppressie of geweld.’

Op Liberty University was men niet onder de indruk van het epistel: een dag na publicatie van de brief maakte Falwell bekend dat personeel en studenten voortaan ook in de residentiële gebouwen openlijk wapens mogen dragen – sinds 2013 mocht dit al overal op de universiteit, behalve in de studentenvertrekken. Het besluit was genomen op verzoek van studenten zelf, zo lichtte Falwell tegenover Associated Press toe. Tevens zouden 240 studenten zich sinds ‘San Bernardino’ hebben aangemeld voor de gratis lessen in wapenveiligheid die de universiteit aanbiedt. Deze lessen zijn verplicht om in aanmerking te komen voor een vergunning om openlijk wapens te dragen op de campus.

Falwell gaf aan de commotie over zijn opmerkingen niet te begrijpen. ‘Ik heb nog nooit zoveel steun en positieve reacties gehad op iets wat ik tijdens de Convocatie heb gezegd.’