New York – Vijf grote Amerikaanse banken hebben verklaard dat ze geen olie- en gasboringen zullen financieren in het Arctisch gebied. Energieminister Dan Brouillette vergeleek dit voornemen met redlining, het systematisch weigeren van hypotheken en verzekeringen aan kleurlingen. Deze illegale praktijk hield decennialang raciale ongelijkheid in stand. ‘Ik denk niet dat banken onze investeringen in olie en gas door het hele land moeten redlinen’, zei hij. Republikeinse parlementariërs in Washington, zoals senator Ted Cruz, omschrijven het beleid van de banken als ‘discriminerend’.

De keuze om niet langer de vernietiging van het klimaat te financieren is uiteraard niet hetzelfde als mensen een hypotheek weigeren vanwege hun huidskleur. Bovendien hebben banken vooral apolitieke redenen om investeringen in fossiele brandstoffen de rug toe te keren, zo betoogde Kate Aronoff in The New Republic: ‘Het zijn geen goede investeringen. De sector heeft een zware schuldenlast, wordt geplaagd door een voorraadsurplus en bulkt van de schaliegasbedrijven die nooit winst hebben gemaakt en al op weg waren naar faillissement, voordat het coronavirus de Amerikaanse kust bereikte.’ Begin mei riepen Cruz & co in een open brief president Trump op om niet net als de banken te discrimineren tegen olie- en gasbedrijven, want ‘het is niet aan de regering om tijdens een crisis winnaars en verliezers’ te kiezen. Onlangs heeft de regering-Trump juist een tik uitgedeeld aan de hernieuwbare energie-industrie. Bedrijven uit die sector hadden geklaagd dat al onder Obama hun pacht voor het gebruik van federaal land hoger was geworden dan ze hadden moeten betalen op de private markt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken besloot daarom eind 2018 de pacht te herzien en hangende die herziening geen pacht te vorderen. Net nu, midden in een economische crisis, zijn de renewables gevorderd om alsnog hun achterstallige pacht te betalen.

In haar artikel borduurde Aronoff voort op het door Republikeinen opgevoerde thema van winnaars en verliezers: ‘In tegenstelling tot wat Ted Cruz en andere Republikeinen je willen doen geloven over Amerika’s vrije markt doet de regering al heel lang aan het uitpikken van winnaars en verliezers onder energiebronnen.’ Daarmee verwees ze naar de jaarlijkse miljardensubsidies die de fossiele-brandstoffenindustrie al decennia ontvangt. Ze besloot: ‘Zelfs de Financial Times beargumenteert dat de regering moet beginnen met het kiezen van meer duurzame winnaars.’