Philadelphia/Seattle – Als Seattle een stap zet om de rechten van werknemers te verstevigen, volgen andere Amerikaanse steden dit met grote interesse. Met maatregelen als een minimumuurloon van vijftien dollar, een wet ter bescherming van de rechten van thuiswerkers en een zogenaamde secure scheduling-wet is Seattle immers een nationale leider op het gebied van arbeidsbescherming.

Philadelphia overweegt een eigen versie van een secure scheduling-wet in te voeren, een ‘fair work week act’, waarmee medewerkers twee weken van tevoren hun werkrooster moeten kennen. Dit is vooral relevant voor sectoren als fastfood en retail waar roosters elk moment kunnen veranderen en waarnaar de onderbetaalde medewerkers zich maar moeten schikken. Doodgewone zaken als kinderen naar school brengen en een tandartsbezoek zijn logistieke heksentoeren. De wet hoopt dit te veranderen door een ‘premium-betaling’ te plaatsen op te laat gewijzigde werkuren, terwijl te laat geschrapte werkuren alsnog dienen te worden uitbetaald.

Maar Philadelphia, met een gemiddeld jaarinkomen van 41.000 dollar per huishouden de armste grote stad van het land, is Seattle niet. Daar verdient één op de vier huishoudens meer dan 200.000 dollar per jaar en ligt het gemiddelde jaarinkomen op 78.000. En waar in Seattle de tech-industrie bloeit dankzij de aanwezigheid van onder meer Amazon, Microsoft, Facebook en Google, kent Philadelphia amper banengroei.

Dat alles is relevant omdat Amerikaanse steden voor hun budgetten grotendeels afhankelijk zijn van lokale belastinginkomsten. Seattle gebruikt zijn relatief ruime budget bijvoorbeeld om een soort werkplaatswaakhond te financieren, de Office of Labor Standards (ols). De ols behandelt klachten van medewerkers die claimen geen ‘eerlijke werkweek’ te hebben (en andere misstanden), en heeft ook een miljoenenbudget voor voorlichting en onderwijs. Arbeidsbescherming kan immers niet effectief zijn als de arbeiders niet weten dat het bestaat. Zo voelt de beroepsbevolking in Seattle dat ze de wind in de rug heeft: het minimumloon is recentelijk verhoogd, het lidmaatschap van vakbonden neemt toe, bedrijven hebben moeite geschikte medewerkers te vinden en men weet zich gesteund door de stad. Dat vertaalt zich in zelfverzekerde medewerkers die bij een conflict over het werkrooster de ‘premium-betaling’ zullen claimen. Zo sterk zal de medewerker in Philly zich niet voelen, zelfs niet als de stad straks zelf bij wet een ‘eerlijke werkweek’ regelt: voor jou drie anderen.