Aan de Amerikaans-Mexicaanse grens worden momenteel naar schatting tienduizend onbegeleide migrantenkinderen vastgehouden door Amerikaanse autoriteiten. De regering van president Joe Biden heeft grote moeite adequate zorg en huisvesting voor de kinderen te vinden. In Dallas is inmiddels een congrescentrum met drieduizend bedden gereedgemaakt, duizenden andere kinderen verblijven zonder ouders in grensfaciliteiten totdat voor hen onderdak is gevonden – vaak langer dan de wettelijke limiet van 72 uur voorschrijft. Zelfs House Speaker Nancy Pelosi, net als Biden een Democraat, heeft het al een ‘humanitaire crisis’ genoemd.

Als het in traditionele media als The New York Times of CNN over immigratie gaat, dan gaat het over de politieke aspecten van de toestroom van ongeleide migrantenkinderen. Hoe kan Biden dit oplossen zonder in de politieke val te lopen van ‘kinderen in kooien’? Wanneer verliezen Democraten het geduld met ‘hun’ president? En hoe kunnen Republikeinen de chaos aan de grens politiek uitbuiten? Sommige progressieve media, met name The Intercept, volgen het geld: welke bedrijven verdienen aan de tijdelijke huisvesting van de migrantenkinderen? Zelden gaat het echter over de vraag waarom het debat louter over de onbegeleide minderjarigen gaat – en nauwelijks over bijvoorbeeld een brede hervorming van het immigratiestelsel – of over het beleid dat tot de huidige chaos heeft geleid.

Het zelden vertelde verhaal is dat Biden weliswaar een groot deel van Trumps immigratiebeleid heeft teruggedraaid, maar ook een deel ervan intact heeft gelaten. Essentieel daarin is een door het Center for Disease Control vervaardigde gezondheidsregel, bekend als ‘Title 42’, die vanwege de Covid-19-pandemie toegang ontzegt aan iedere immigrant of asielzoeker, ongeacht diens omstandigheden of motieven. Title 42 heeft al tot honderdduizenden uitzettingen en deportaties geleid – soms over de grens met Mexico, soms naar veraf gelegen oorden als Haïti.

Gezondheidsexperts bekritiseren Title 42 vanwege de hypocriete rationale erachter: de regering-Trump zou covid als een excuus hebben gebruikt om de grens te sluiten. Voorstanders van immigrantenrechten hekelen de regel omdat ze asielzoekers het recht ontzeggen om asiel aan te vragen in de VS. Mede onder druk van die kritiek heeft Biden Title 42 op één punt gewijzigd: kinderen zonder ouders mogen niet worden gedeporteerd. Onbedoeld gevolg: ouders sturen hun kinderen zonder hen naar de grens, hopende dat hereniging in een later stadium volgt.

De manier om de huidige chaos aan de grens te beëindigen, met name de toestroom van kinderen zonder ouders, ligt dan ook voor de hand: schrap Title 42 in zijn geheel. Of en wanneer dit gebeurt, heeft de regering-Biden nog niet bekendgemaakt.

Het _aantal__ in 2021 getelde doden en vermisten op de Middellandse Zee was deze week, volgens het Missing Migrants Project (IOM): 292_