Amsterdam

De liquidatie van Amsterdam met medewerking van alle politieke partijen ter plaatse (De Groene van 2 november) maakt weer eens de armoede van het huidige politieke bedrijf duidelijk. Je moet wel diep uit de provincie komen wil je voorstellen om Amsterdam te fragmenteren in elf zelfstandige gemeenten. En dit alles buiten de bevolking om. Nog niet zo lang geleden waren er verkiezingen voor gemeente- en deelraden; toen niets over het wegvagen van de hoofdstad. Wie de hele operatie volgt, kan maar tot een conclusie komen: boerenbedrog. Amsterdam,B. BASTIAANS