Volgens De Grave was het voor de gemeente onmogelijk om het KTA-net zodanig te moderniseren dat de elektronische snelweg, met mogelijkheden voor interactieve televisie, telefonie en ander fraais, in rap tempo kan worden aangelegd. Philips en US-West beloofden gelijk driehonderd miljoen gulden te steken in een verdere digitalisering van het net en beloofden voor de toekomst nog meer. Andere bieders, zoals Casema, hadden het nakijken.
Klaarblijkelijk was het gemeentebestuur zo onder de indruk van het A2000-bod dat het verder niet wilde zeuren. Zo volstond het met een minimumeis op het gebied van capaciteit ten behoeve van het openbare televisiewezen. De privatiseringskoorts steeg naar het kookpunt.
Aanvankelijk had Amsterdam het voornemen om tenminste vijf procent van de totale KTA-capaciteit voor ‘open kanalen’ te reserveren. Dat zijn uiteindelijk drie kanalen geworden, een schijntje als men zich realiseert dat de KTA de komende tijd een ware groeispurt zal doormaken. Een iets bredere borst tijdens de onderhandelingen had De Grave c.s. dan ook gesierd.
Ook op de als astronomisch omschreven koopsom valt wel wat af te dingen. Het KTA maakt nu al een jaaromzet van zeventig miljoen gulden. De komende jaren zal dat vanwege de spectaculaire groei van het aantal kanalen en zendgemachtigden alleen maar meer worden.
Met andere woorden: met de verkoop van de KTA heeft de gemeente Amsterdam de kip die gouden eieren legt, geslacht. Het is op langere termijn ook werkelijk een financiele doodzonde dat het stadsbestuur naliet tenminste een aandeel te houden in het kabelnet, langs de lijnen van de op andere gebieden zo warm bezongen public- private partnership. Op die manier was het ook mogelijk geweest om nog iets van openbare controle te behouden op het belangrijkste medium van de stad.
Zoals het nu is gelopen, zullen de kosten van de modernisering van de kabel vooral op de kijker worden verhaald. Via alle mogelijke vormen van pay-per-view, video- on-demand en abonneetelevisie zullen de kijktarieven de komende tijd zeker verdrievoudigen.
Time Warner, een van de belangrijkste producenten op het gebied van film- en televisieamusement ter wereld, heeft via US-West in Amsterdam nu de mogelijkheid gekregen om het onderste uit de financiele kan te halen.
En Philips bestiert straks het vitaalste communicatieorgaan van ‘s lands meest dwarse stad - ook al een gegeven dat enkele jaren geleden goed zou zijn geweest voor volksopstand. Als het zo moet, kan Jan Timmer net zo goed gelijk burgemeester van Amsterdam worden gemaakt.