AMSTERDAM – Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft de strijd om verzelfstandiging van het eigen vervoerbedrijf verloren. Bij een referendum over deze vraag stemde 66,1 procent van de stedelingen tegen deze operatie en slechts 33,9 procent voor. Door de hoge opkomst (61,2 procent) werd de reglementaire limiet ruimschoots gehaald. Verantwoordelijk wethouder Hester Maij (CDA) kondigde aan dat het college het voorstel tot verzelfstandiging zal intrekken.

In de campagne beperkte de gemeentelijke overheid zich tot de belofte dat een zelfstandig vervoerbedrijf betrouwbaarder, schoner en veiliger zou zijn en dat de tarieven zouden dalen. Hoe het bedrijf dit zou gaan bewerkstelligen, bleef onvermeld. Pas kort voor het referendum, dat tegelijk met de kamerverkiezingen werd gehouden, wees burgemeester Cohen er in het kader van een ‘wij-of-de-chaos’-strategie op dat pogingen van de gemeente het bedrijf ingrijpend te saneren steeds hadden gefaald. ‘De geschiedenis leert dat wij het niet kunnen’, aldus Cohen. Ook noemde hij het bedrijf ‘ziek’. CDA-wethouder Hester Maij blijft nu verantwoordelijk voor de maatregelen die GVB-directeur Gertjan Kroon neemt om het bedrijf, waar een ziekteverzuim van achttien procent bestaat, figuurlijk maar ook letterlijk weer gezond te maken. Kroon vindt het ‘jammer’ dat het bedrijf geen NV wordt, maar had gistermiddag al een verzoeningsborrel georganiseerd met vertegenwoordigers van de vakbonden en de ondernemingsraad, die tegen verzelfstandiging waren.