Meer blauw op straat: het was de afgelopen eeuw een constante vraag vanuit het Nederlandse politieke bedrijf. Van links tot rechts bestond er grote overeenstemming over de noodzaak van meer geüniformeerde aanwezigheid in het straatbeeld. De vraag is echter gerechtvaardigd of heden het verzadigingspunt niet is bereikt. De politiechefs weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten verzinnen om al die uniformdragers een nuttige bezigheid te verschaffen.

Het straatbeeld van Amsterdam is er de afgelopen maanden in ieder geval spectaculair door veranderd. Bijna dagelijkse kost zijn de massale roadblocks in alle delen van de stad, alwaar autorijdend Nederland met behulp van een onafzienbare colonne motoragenten systematisch in de fuik wordt gelokt teneinde te worden onderworpen aan een totalitair aandoend antecedentenonderzoek. Een defect knipperlicht leidt voor de automobiele illegaal dan al snel tot onverwijlde uitzetting over de landsgrenzen. Ook de fietsers, tot voor kort de ultieme vrijbuiters van het hoofdstedelijke wegverkeer, worden bij al dit politionele geweld niet ontzien. Verleden week werd weer een nieuwe noviteit geïntroduceerd, en wel bij de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West, alwaar iedereen die de Blokker had bezocht werd opgevangen door een grote colonne roodbebloste jonge agenten, die zich met grote ijver stortten op de controle van de boodschappentas. Zelfs het personeel van het warenhuis stond er beduusd bij te kijken. Eerder doken er in dezelfde zone bij het vallen van de avond opeens agenten met zaklantaarns op, die in de omgevende bosschages aan het speuren waren naar daklozen. Waar niemand last van had. De bezoekers van de ook in de nachtelijke uren geopende videotheek ter plekke moesten op last van andere agenten de inhoud van hun tasjes tonen alvorens huiswaarts te mogen trekken. Het oogmerk van deze specifieke operatie bleef onduidelijk.

Het is misschien nog wat te vroeg om te spreken van een politiestaat, maar de eerste stap is zeker gezet. Zoveel blauw op straat is zeker geen bijdrage aan het «gevoel van veiligheid». Het draagt alleen maar bij aan een naargeestige stemming. Amsterdam heeft vooralsnog meer behoefte aan een paar kundige elektromonteurs die kunnen voorkomen dat de halve stad zonder licht komt te zitten.

Een groots opgezette omscholingscursus voor het agentenoverschot lijkt heden meer dan opportuun.