Hoofdcommissaris Bernard Welten van de Amsterdamse politie is bezorgd over de onstuitbare “focus” in Nederland op terreurbestrijding. Volgens de hoofdstedelijke korpschef lijdt de politie onder deze toenemende fixatie. “De politie is volledig gepolitiseerd”, aldus Welten. Het systeem staat daardoor “onder druk”. Dat systeem is alleen bezig met damagecontrol, geen gedoe, met wegwezen. Het systeem is zichzelf aan het opblazen”, zegt hoofdcommissaris Welten in een interview met De Groene Amsterdammer van deze week.

Korpschef Welten klaagt in De Groene Amsterdammer dat hij zich dagelijks met “terreurgerelateerde zaken” moet bezighouden. “Dat baart me zorgen. Er is meer dan terreur. Dat dreigt nu ondergesneeuwd te raken. In die opwaartse druk om alleen maar met terreur bezig te zijn, moet je niet uit het oog verliezen waarom het ook gaat. Natuurlijk wil je voorkomen dat mensen, met oorlog in de kop, straks ontbranden. Maar je wilt ook de vrede bewaren, tussen Marokkanen en niet-Marokkanen, tussen veelplegers en slachtoffers. Dat wordt nu als minder relevant beschouwd.”

Hoofdcommissaris Welten kritiseert de geruststellende woorden van het kabinet. “Ze zeggen: dat komt allemaal wel goed, dat valt wel mee. Dat valt helemaal niet mee. Wij moeten de community police inhoud blijven geven, wij moeten in de wijken zijn. Terreur woont immers ergens. Je kunt wel met zijn allen achter de computer gaan zitten, maar je moet het ruiken. Anders kom je in een spagaat. En een spagaat kan leiden tot een liesbreuk.”

Volgens de Amsterdamse hoofdcommissaris zijn de voornemens van het kabinet-Balkenende om te komen tot één nationaal politiekorps en één ministerie van veiligheid op voorhand gedoemd te mislukken. “Dat doen ze echt niet. Ik weet nog steeds niet voor welk probleem ze een oplossing zoeken. En helemaal niet of het dan veiliger wordt. Ze willen er in Den Haag over gaan. Nou, zeg dat dan. En ga me niet uitleggen dat het dan ook efficiënter en effectiever wordt. De bureaucratie gaat alleen maar toenemen”, aldus Welten.

Welten pleit in De Groene Amsterdammer daarom voor een pas op de plaats. “Het probleem is dat er wordt bestuurd aan de hand van incidenten. We hebben alleen nog een korte termijn en geen lange termijn meer. Dat fragmenteert de functie van de politie. Probeer eens de rust op te brengen om niet elke week nieuwe prioriteiten te stellen”, betoogt hij.

Amsterdam, 2 november 2005.