Angst & ellende

‘Ik wil niet de “politiek correcte” recensent spelen’, schrijft Loek Zonneveld in zijn bespreking van Angst & ellende in het rijk van Kok (De Groene van 12 mei), ‘maar ik wil op deze plek wel gesignaleerd zien dat het ongecensureerd braken van politiek incorrecte uitspraken NIKS, ik herhaal: HELEMAAL NIKS bijdraagt tot welk debat dan ook.’ Een vreemde gedachtengang, want het zijn de braaksels van Vleugel en Vorstenbosch die Zonneveld hebben aangezet tot het schrijven van dit stukje. Leuk stukje overigens: kennelijk is Angst & ellende wél het beginpunt van een interessant debat. En vindt Zonneveld dat je alleen aan een debat mag meedoen als je eerst je mening door de censuur van de nuance en de gematigdheid haalt?